Overzicht van de federale kronieken
oktober-december 2011

lees de recentste kroniek

12 oktober 2011

Oktober is wereldwijd de maand van de universele missie. Spreken over missie is verwijzen naar de boodschap van Jezus: “Gaat en onderwijst alle volkeren.” Deze woorden kregen wereldwijd navolging. Velen, afkomstig uit alle delen van de wereld, gaan in Jezus’ voetsporen de Blijde Boodschap doorgeven en met naastenliefde de armoede bestrijden. (lees verder...)

19 oktober 2011

Met het jaarthema ‘opnieuw geboren worden - de sacramenten’ zijn we ook vorig jaar op weg gegaan. We stonden stil bij de mooie nabijheid van Gods liefde die toekomst schenkt in de liturgie en dat maakt ons hoopvol en dankbaar. Er is echter ook veel meer dan liturgie. In deze missiemaand willen we daarnaast een ander aspect belichten van Gods aanwezigheid in Jezus Christus. (lees verder...)

26 oktober 2011

De bomen verliezen hun bladeren, de dagen worden korter. De maand november die eraan komt doet ons denken aan vergankelijkheid en verdriet. Misschien steekt wat weemoed en treurigheid de kop op. Juist bij het begin van deze maand vieren we het feest van Allerheiligen en Allerzielen. Hierbij wat uitleg over de weken die komen. (lees verder...)

2 november 2011

Een heilige is iemand die de cruciale deugd van de nederigheid beoefent. Nederigheid tegenover rijkdom en overvloed, nederigheid tegenover haat en geweld, nederigheid tegenover kracht, tegenover je eigen genialiteit of het ontbreken daarvan, tegenover liefde en schoonheid, tegenover pijn en dood. Heiligen voelen zich geroepen om het hoofd te buigen voor alle pracht en alle gruwelijkheid van de wereld, omdat ze er iets goddelijks in waarnemen, iets wat klopt en leeft onder het harde, dode oppervlak van materiële dingen, iets wat onbevattelijk veel groter en zuiverder is dan zij.” (lees verder...)

9 november 2011

Elk najaar maken parochies en federaties zich klaar om de jonge mensen die voor het vormsel kiezen hartelijk te onthalen. Rond het vormsel is altijd veel te doen, hoe zullen we het aanpakken dit jaar? Ter informatie voor jullie willen we de grote lijnen ervan weergeven. We spreken over ‘de catechese van de weg’. (lees verder...)

16 november 2011

We mochten samen de innige dagen van Allerheiligen en Allerzielen vieren, verbonden met allen aan de overkant. Het waren dagen van samenzijn, dankbare herinnering, gebed en vriendschap. Zo mag onze gemeenschap zijn wat Jezus ervan droomt: een gemeenschap waar we als mens thuiskomen bij elkaar en bij God. (lees verder...)

23 november 2011

Komende zondag starten we met de advent. Het is de voorbereiding voor het feest waarop Jezus mens wordt midden onder ons: Kerstmis. Vanaf zondag starten we dus met een nieuw kerkelijk jaar. Moge Gods zegen overvloedig in onze gemeenschappen aanwezig komen. Daarom willen wij ons de komende vier weken voorbereiden om Zijn stem te horen. Samen bereiden we ons tijdens deze donkere tijd van het jaar voor op de komst van het Licht van de wereld.
Mogen wij aandachtig zijn voor de komende adventstijd. (lees verder...)

30 november 2011

Kerstmis is niet enkel een ‘gedachtenis’, als zouden we alleen maar herdenken dat Christus 2000 jaar geleden geboren werd. Nee, het houdt veel meer in. Kerstmis is een Hoogfeest. We vieren dat Christus geboren is, geboren wordt op die dag… Op 25 december, maar niet alleen op die dag… ook vandaag! Hij wordt zelfs elke dag geboren! (lees verder...)

7 december 2011

De tijd van de advent is een tijd van waakzaamheid, dat hebben we de vorige keer aangebracht. Telkens in de advent kiezen we er ook voor om de mensen die het minder hebben nabij te zijn en hen ook als onze broer en zus te helpen. De actie van Welzijnszorg maakt ons daar elk jaar attent op. Dit jaar kiest men voor de slogan: ‘Armoede is geen kinderspel.’ (lees verder...)

14 december 2011

Tijdens de advent beluisteren we in de schriftlezingen van de liturgie vaak de profeet Jesaja. Als geen ander weet hij de verwachting te verwoorden naar een nieuwe leider die gerechtigheid en vrede tot stand zal brengen. Hij zal een man Gods zijn. Hij zal toegerust zijn met een geest van wijsheid en verstand, van raad en sterkte, van liefde en vrees voor de Heer. (lees verder...)

21 december 2011

Het is elke dag Kerst, als je een ziel hebt, die alle goedheid bewaart. Het is elke dag Kerst als je geen speciale gelegenheid zoals Kerst nodig hebt, om een beetje vreugde te verspreiden als je jezelf blijft geven, niet enkel met Kerst maar het hele jaar. (lees verder...)

28 december 2011

Beste mensen, een bijzonder woord van dank voor iedereen die met veel enthousiasme en geloof heeft meegeholpen aan de mooie kerstvieringen op onze federatie! Ook dank aan jullie die aanwezig waren en die hebt meegebeden.
Een oud-abt uit Westmalle zegt het volgende over Jezus die mens wordt bij ons: ‘Kerstmis kunnen we zelf niet maken, al onze feestelijke pogingen ten spijt. Als zoekers in de nacht wordt Kerstmis ons gegeven. Ook wij zijn als de herders op zoek naar het Woord dat als een geheim onder ons wil wonen. Koningen zijn we, die af en toe een ster hebben gezien, onderweg om het Woord dat mens wil worden onder ons, in dit nieuwe jaar onze hulde brengen’. (lees verder...)