Overzicht van de federale kronieken
juli-september 2011

lees de recentste kroniek

20 juli 2011

‘De langste reis is de reis naar binnen’, met deze zin van Dag Hammerskjöld, willen we deze bijdrage starten. Hij was een Zweeds diplomaat en secretaris-generaal van de Verenigde Naties tussen 1953 en 1961. Postuum kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede nadat hij was overleden bij een vliegtuigongeval. Heel ons leven zijn we in de leer bij onszelf en bij anderen. Christenen laten zich daarbij ook leiden door Jezus Christus. (lees verder...)

10 augustus 2011

We zijn nog volop in de vakantietijd en daarom een woord van dank aan de vele vrijwilligers op de parochies en beweging, in de verschillende werkgroepen en bijeenkomsten. Het jaar 2011 is trouwens het jaar van de vrijwilliger.
Vrijwilliger zijn… is openstaan voor het anders-zijn van mensen en voor het mysterie van je medemens. Met respect en eerbied bekijken en behandelen. Je vraagt er niets voor, maar je schenkt jezelf in de hoop dat de kiem die je geeft echt vrucht mag dragen. Het is wegwijzer zijn, liefdevol en soms alleen op de bres staan als stut voor de andere. (lees verder...)

17 augustus 2011

Tijdens de maand augustus horen we regelmatig in de zondagsevangelies hoe Jezus mensen ontmoet en met hen spreekt, naar hen luistert. Het zijn ontmoetingen die de evangelieverhalen kleur geven in deze zomertijd. De evangelist Matteüs geeft ons echt stof tot nadenken in de vakantietijd. Ook wij ontmoeten mensen op onze weg elke dag. In de tijd van vakantie zien we soms andere mensen dan in het gewone werkjaar. We luisteren en spreken anders met elkaar, wat minder stressvol, meer ontvankelijk… Vakantietijd is in elk geval een kans om met andere ogen elkaar te zien en te ontmoeten. (lees verder...)

24 augustus 2011

Onlangs gelezen in een tijdschrift (Overhoop, juni 2011): een artikel van Fons Vansteenwegen. We willen het jullie meegeven want het geeft stof tot nadenken om goed samen te leven. Het gaat over: luisteren. (lees verder...)

31 augustus 2011

Tijdens de maand augustus hoorden we regelmatig in de zondagsevangelies hoe Jezus mensen ontmoet en met hen spreekt, naar hen luistert. Het zijn ontmoetingen die de evangelieverhalen kleur geven in deze zomertijd. De evangelist Matteüs geeft ons stof tot nadenken in de vakantietijd. Ook wij ontmoeten mensen op onze weg elke dag. In de tijd van vakantie zien we soms andere mensen dan in het gewone werkjaar. We luisteren en spreken anders met elkaar, wat minder stressvol, meer ontvankelijk… Vakantietijd is in elk geval een kans om met andere ogen elkaar te zien en te ontmoeten. (lees verder...)

7 september 2011

De vakantie loopt ten einde en het nieuwe werkjaar begint. In het bedrijfsleven is de jaarlijkse vakantie al een tijdje achter de rug, men is daar al weer volop aan de slag. Afgelopen week gingen de schoolpoorten terug open om de leerkrachten, de kinderen en de jongeren te begroeten voor een nieuw schooljaar. Ook de Kerkgemeenschap bereid zich voor op een nieuw werkjaar. (lees verder...)

14 september 2011

In het weekblad Tertio eind augustus 2011 vat Emmanuel Van Lierde de inhoud van het recentste boek samen van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk: ‘Je moet je leven veranderen. Over antropotechniek.’
De filosoof stelt vast dat wij mensen geen genoegen nemen met het leven zoals het is. De mens wil zijn leven verbeteren. In de mens steekt een soort innerlijke plicht om boven zichzelf uit te stijgen en het onwaarschijnlijke te bereiken. Daarvoor hebben de mensen al altijd rituelen, technieken en training gebruikt. De permanente vorming die vandaag zoveel gepromoot wordt is een hedendaags jasje voor de oude plicht om je leven te veranderen. (lees verder...)

28 september 2011

Op 1 oktober viert de kerk de heilige Thérčse de Lisieux. In haar geschriften spreekt ze vaak over ‘de kleine weg’ die we als christen moeten leren gaan.
We kunnen er wellicht inspiratie vinden voor onze plaatselijke zoektocht als christen in Vlaanderen. (lees verder...)