Overzicht van de federale kronieken
april-juni 2011

lees de recentste kroniek

6 april 2011

Misschien is het je ook opgevallen, hoe onze media daar weinig of geen aandacht aan besteden: langs kerkelijke bronnen vernemen we bijna dagelijks dat christenen omwille van hun christen-zijn worden vermoord en dat kerken worden vernietigd. Het gebeurt in Turkije, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Egypte, Ethiopië, Soedan,… Zoveel is duidelijk: christen-zijn is in bepaalde landen niet ongevaarlijk. Ook al moeten we erbij vermelden dat op vele plaatsen mensen met verschillende religieuze achtergronden wel op een vruchtbare en menswaardige wijze samenleven. (lees verder...)

13 april 2011

De Goede Week noemen we goed omdat we de goede mens Jezus ontmoeten. Dit contact met Jezus geneest ons, schenkt ons vrede. We noemen deze week ook goed omdat we mogen ervaren, dat kwaad en dood niet het laatste woord hebben. Jezus overwint kwaad en dood door zijn vergiffenis van zonden en door zijn opstanding tot eeuwig leven. (lees verder...)

20 april 2011

We zijn volop in de Goede Week en we noemen deze week goed omdat we de goede mens Jezus ontmoeten. Dit contact met Jezus geneest ons, schenkt ons vrede. Jezus overwint kwaad en dood door zijn vergiffenis van zonden en door zijn opstanding tot eeuwig leven. Wat de komende dagen gebeurt in Jezus’ leven en hier anno 2011 beschrijven we kort, dag per dag. (lees verder...)

27 april 2011

Maria van Magdala herkende Jezus van Nazareth niet op Paasmorgen. Ze zat gevangen tussen verdriet en ongeloof, zo kon ze de werkelijkheid niet onder ogen zien. Ze kon haar niet aan. Tot de ‘tuinman’ haar naam uitsprak. Aangeraakt in het diepste van haar zijn, haar naam, haar identiteit, zag ze weer. (lees verder...)

4 mei 2011

Met Kerstmis hebben we gesproken over Jezus die wordt geboren. God toont zijn Liefde voor iedereen en niet voor een beperkte groep, zonder onderscheid van rang of stand bemint God ons allemaal. Met Pasen kunnen we aansluiten in de geest van Jezus’ Verlossing, dat vraagt een keuze. Op St.-Elooi zette Patience, die al gedoopt was, de stap om bij de katholieke Kerk aan te sluiten. Op St.-Pius X waren Aïsha en Anisha bereid om zich voor te bereiden om gedoopt te worden. Het doet iets als mensen in de Paasvieringen deze stap zetten. Het stelt ook de vraag meteen: waarom hernieuwen we op Pasen ons doopsel? Maar wat doen we daar eigenlijk? (lees verder...)

11 mei 2011

Kijkend op de website van Wikipedia naar de betekenis van het woord sacrament lees je het volgende: ‘Een sacrament is een gewijde handeling binnen de christelijke kerken, die een belangrijk moment in het leven van een gelovige markeert. Het begrip is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent.' (lees verder...)

18 mei 2011

Als we naar Maria kijken dan zien we haar verschijnen in verschillende beelden. Het beeld van de zetel van wijsheid in Leuven. Als een koningin getooid met een kroon in Dadizele. Als een moeder met haar kind zoals de O.-L.-Vrouw van Groeninghe. Ze staat in kerken met kaarsen en met bloemen aan haar voeten. Ze staat in vele huizen op een mooie plaats. (lees verder...)

25 mei 2011

We zijn op het eind van de meimaand op onze federatie en hebben een mooie federale meibedevaart mogen meemaken in Dadizele. Hartelijk dank aan alle mensen die aansloten bij de bedevaart van 1 mei en onze intenties bij Maria hebben gebracht. We mochten twee mooie vormselvieringen ontvangen op beide parochies en ook op St.-Elooi al een prachtige eerste communie. Op St.-Pius X zijn de kinderen van de eerste klas, die hun eerste communie wensen te doen op Pinksteren, volop bezig met de laatste voorbereidingen. We weten allen dat in de meimaand veel gebeurt op vlak van catechese in onze gemeenschappen… en niet alleen voor de kinderen. Voor ons allen zijn het momenten waarbij we stilstaan bij de bronnen van ons eigen geloof in de Heer Jezus Christus. (lees verder...)

1 juni 2011

De laatste weken, tijdens de Paastijd, hebben we ons week na week voorbereid op Pinksteren, op de gave van de heilige Geest. Enkele keren kwamen mensen met de vraag: ’Wat is dat die heilige Geest, ik kan hem niet zien of ervaren? Als het zo spectaculair is zoals in de Bijbel dan kan ik daar niet bij’. (lees verder...)

8 juni 2011

Zoals mei de ‘Mariamaand’ wordt genoemd, zo werd in de hoogdagen van de devotie tot het heilig Hart van Jezus de maand juni ook wel ‘maand van het heilig Hart’ genoemd. Centraal daarin staat het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus, dat gevierd wordt op de derde vrijdag na Pinksteren. Het hart is al van oudsher het symbool van het wezen, de ‘ziel’ van de mens. “Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijke, maar de Heer kijkt naar het hart”, krijgt de profeet Samuël te horen in het verhaal over de zalving van de jonge David tot nieuwe koning. (lees verder...)

15 juni 2011

Afgelopen weekend, op zondag 5 juni, was de aanstelling en de (her)bevestiging van de federale stuurgroep. Hierbij een kort verslagje van het woord van de moderator. (lees verder...)

22 juni 2011

Het is juni en nog steeds is het voor veel jongeren de periode van examenkoorts. Kinderen en kleinkinderen zitten inderdaad weer met de neus in de boeken. Het is druk of heel stil, er is wat spanning zelfs. Zo gaat dat, want iedere student werkt op zijn eigen manier. De zorg van moeders en oma’s neemt toe en ook de vaders en grootvaders zijn attent. Want examenperiode wil ook zeggen: je kinderen een beetje verwennen, wat extra fruit, op tijd een drankje, een babbel en vooral veel aandacht. Dat zijn allemaal ingrediënten die het studeren en de motivatie bevorderen. (lees verder...)

29 juni 2011

In het gewone leven worden we door vele beelden en informatie overspoeld. We zien en horen oneindig veel, maar het blijft vaak allemaal aan de oppervlakte. We dringen niet meer door tot het binnenste van een bericht, een gebeurtenis, tot de diepere laag van een ontmoeting met onze medemensen. We krijgen geen werkelijk inzicht en in plaats van te leven … overvalt ons vaak het gevoel om geleefd te worden. (lees verder...)