Overzicht van de federale kronieken
januari-maart 2011

lees de recentste kroniek

5 januari 2011

De laatste maanden hebben we met de sneeuw en de koude ook op de weg gevoeld dat het vaak niet gemakkelijk is om vooruit te komen. Duidelijk zien we de putten liggen veroorzaakt door het zout en de baan moet hersteld worden na het grote winteroffensief. Ook voor onze christelijke gemeenschap is het vandaag niet gemakkelijk rijden. Er wordt ook heftig gediscussieerd wie de putten heeft veroorzaakt en wie de baan zou moeten herstellen. (lees verder...)

12 januari 2011

Over God spreken? Dat is ‘not done’. ‘Dat staat niet in onze tijd’. Er is nog iets waar we bang voor zijn: het duidelijk te zeggen en te tonen – zonder complexen en zonder arrogantie - dat we in God geloven, op Hem hopen en Hem beminnen.
We doen veel goed. Maar we onthouden ons er angstvallig van te zeggen vanwaar het komt: uit Gods genade. Hoe bang zijn we om te tonen dat we geloven en dat we daar onze kracht halen. Bij God. (lees verder...)

19 januari 2011

Wanneer hebben we nog eens tijd? “Ik heb geen tijd meer om te leven!”
Hoe vaak hoor je deze woorden! Als een klacht (over wat je daardoor allemaal misloopt). Als een smoes (om geen poot uit te hoeven steken). Als opschepperij (dan zien ze hoe belangrijk je wel bent). Time is money, zei men vroeger. Vandaag denkt men dat nog… maar ‘versmoest’ het. (lees verder...)

26 januari 2011

In een tijdschrift vond ik onderstaande tekst (bezinning voor deze week) van Dietrich Bonhoeffer (1906 - 1945) die gaat over het Woord van God dat in ons hart wil wonen. Deze tekst doet ons kijken met de ogen van ontvankelijkheid en ook van geloof. Het evangelie beleven vandaag is niet altijd een eenvoudige taak. Het is veel gemakkelijker om je weg te steken en niet te (durven) spreken over onze inspirator Jezus Christus, omdat het nu eenmaal niet zo hip is. (lees verder...)

2 februari 2011

Komend weekend viert de Kerk het feest van Maria Lichtmis. Maria en Jozef komen naar de tempel met Jezus en vragen Gods zegen over hun eerstgeboren kindje. Iedere ouder, iedere grootouder weet welke emoties je meemaakt als je zo’n kindje mag vasthouden. Heel vaak lees je op een geboortekaartje: ‘Een nieuw leven, een nieuw wonder. Het klinkt zo gewoon, maar voor ons heel bijzonder.’ Een grotere vreugde is nauwelijks denkbaar. Veel mensen zeggen: ‘Toen ik voor het eerst mama of papa, opa of oma werd, is heel mijn leven veranderd. Ik kijk voortaan anders naar het leven.’ (lees verder...)

16 februari 2011

Dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed. Deze woorden hoor je als je naar de eucharistie komt. De priester spreekt ze uit in het eucharistisch dankgebed, op het hoogtepunt van Jezus’ offer uit liefde voor ons. Christenen komen samen voor het vieren van de eucharistie omdat ze gehoor geven aan Jezus’ oproep op het Laatste Avondmaal: "Blijf dit doen om Mij te gedenken." De eucharistie gaat terug op dit beladen moment uit het leven van Jezus met zijn apostelen. De evangelies hebben het ons doorgegeven en ook de apostel Paulus beschrijft het in zijn brief aan de Korinthiërs. (lees verder...)

23 februari 2011

Vorige week stonden we stil bij de betekenis van de eucharistie en het offer van Jezus telkens de priester de eucharistie opdraagt. Vandaag stellen we ons de vraag: ‘Wat zijn de effecten van de eucharistie?’ Hierbij laten we ons leiden door een boek uitgegeven in het Frans dat als titel draagt: ‘Les 50 clés pour comprendre les sacraments’ (ISBN 978-2-227-48162-6). (lees verder...)

2 maart 2011

Als afsluiter van het drieluik rond de eucharistie willen we vandaag ingaan op de vraag naar de waarde van de zondagseucharistie voor ons geloof. Opnieuw laten we ons leiden door een boek uitgegeven in het Frans dat als titel draagt: ‘Les 50 clés pour comprendre les sacraments’ (ISBN 978-2-227-48162-6). We behandelen twee vragen daarbij opvallen. (lees verder...)

9 maart 2011

Veertig dagen tijd - om te zijn. Het zijn moeilijke tijden voor de Kerk, zegt men. Om echt christen te zijn, zijn het altijd moeilijke tijden. Het christelijke geloof staat immers altijd haaks op de tijdsgeest. Niet omdat er iets fout is aan de tijd waarin mensen leven, want elke periode in de geschiedenis, heeft positieve aspecten. Op bepaalde gebieden is elke nieuwe tijd een vooruitgang. (lees verder...)

16 maart 2011

In de gebedsdienst van Aswoensdag ontvingen we het askruisje en het weekend erna hebben we ook de tijd genomen om stil te staan bij de betekenis van de vastentijd. Hierbij de tekst, opgesteld door pr. Noël, met als thema: Vasten is kiezen en delen, een weg ten leven (lees verder...)

23 maart 2011

In deze bijdrage willen we stilstaan bij een overweging die schrijver Manu Verhulst ons meegeeft. Ze brengt stof tot nadenken in deze voorbereiding naar Pasen toe. (lees verder...)

30 maart 2011

In de federale stuurgroep hebben we gehoord dat de initiatieven van vorming bij ons geloof in de verschillende gemeenschappen worden gewaardeerd. Met de start van de vastentijd werd op Aswoensdag en bij de eerste vastenzondag aan de hand van een brochure toelichting gegeven in de homilie. De vraag was: wat is de betekenis van de vasten? We willen jullie ook danken voor de ruime aanwezigheid bij de start van de vasten in de gebedswake met Aswoensdag. (lees verder...)