Overzicht van de federale kronieken
april-juni 2010

lees de recentste kroniek

7 april 2010

Met Kerstmis hebben we gesproken over Jezus die wordt geboren. God toont zijn Liefde voor iedereen en niet voor een beperkte groep, zonder onderscheid van rang of stand bemint God ons allemaal. Met Pasen kunnen we aansluiten in de geest van Jezus’ Verlossing, dat vraagt een keuze. Daarom hernieuwen we op Pasen ons doopsel. Maar wat doen we daar eigenlijk? (lees verder...)

14 april 2010

Het gsm- en internettijdperk hebben op korte tijd aan onze onderlinge contacten heel andere vormen toegevoegd. Nooit was een schriftelijke boodschap zo vlug ter plekke of beantwoord. Nooit kon men iemand zo gemakkelijk bereiken om allerlei dingen te vragen, te melden of te bespreken. Vrienden van vroeger vinden elkaar toevallig terug via Facebook en nemen opnieuw de draad op. Uren chatten jongeren met elkaar, delen ze geheimpjes en gevoelens op dit eigenste moment. Blogs ontvangen massa’s reacties van mensen die zich betrokken voelen op wat er zich heeft voorgedaan aan groot en klein nieuws. Relatiebureaus of Speeddate brengen via het net mensen samen die zich tot dusver hopeloos ongelukkig en alleen voelden. (lees verder...)

21 april 2010

Het is een stevige traditie geworden. Elke eerste mei trekt onze federatie (Sint-Elooi, Sint-Pius X, de Jongerenbeweging Sint-Michiel) op bedevaart naar de basiliek van Dadizele.
De Maria-verering in onze streek is altijd sterk op Dadizele gericht geweest. Ik herinner mij, nog heel ver terug in jaren, de voettochten, de fietstochten, de tram (!)reizen, de busreizen naar Dadizele. Met het gezin, met de school, met de jeugdbeweging en ook… zomaar. (lees verder...)

28 april 2010

De eucharistie wordt ten volle als hoogtepunt ervaren van het liturgische en kerkelijk leven in de kerkgemeenschap. Vanuit ons bisdom moedigt men aan om met de parochie te zorgen voor een veelkleurig landschap van de liturgische vieringen. Dus het gaat veel ruimer dan om alleen eucharistie te vieren in de geloofsgemeenschap. In het pastorale landschap van de Vlaamse Kerk tijdens de laatste decennia was deze openheid niet altijd zo sterk aanwezig. (lees verder...)

5 mei 2010

Vrijheid is iets waar we allemaal naar verlangen en daarom deze kleine bezinning op Genesis 1-11.
Het stond al lang geschreven in de oude boeken. Ach, niet dat de wereld in exact zeven dagen werd geschapen. Ach, niet dat er een God was die de vrouw uit de man boetseerde. Wel dit: dat de mens zorgzaam moest zijn met zijn vrijheid.
Dat de mens behoedzaam moest zijn met zijn zucht naar eigen identiteit en eer. Dat de mens bescheiden moest blijven bij zijn eigen kennen en kunnen. Nee, niet omwille van God. Maar omwille van de mens zelf. (lees verder...)

12 mei 2010

Op bedevaart gaan… wat drijft een mens om dat te doen? Het geloof dat diep in de mens huist, wil tot uiting komen. De bedevaartsplaats is nog niet zo slecht gekozen: de mens wil zijn geloof ‘aarden’. Het kan mobiliseren, omdat het mensen tot het heilige laat naderen, met hun zorgen en verlangens, in riten en gebruiken. Dat het alledaagse, gewone leven grote momenten maar ook veel banaliteit kent, wordt tijdens een bedevaart gevierd, doordat na een gebed en de kruisweg een pint in het café volgt. Wie aan het volk die kans ontneemt, slaat een gat in het verlangen naar een vertrouwelijke omgang met wat ons overstijgt. De leegte wil opgevuld worden. (lees verder...)

19 mei 2010

De laatste weken hebben we ons in de Paastijd voorbereid op Pinksteren, op de gave van de heilige Geest. De week die komt is het zo ver. Het Pinksterfeest is daar en geeft ons de vreugde om Gods Liefde bijzonder te ontvangen. ‘Het lijkt toch wat raar, zeggen mensen vaak, die heilige Geest, is dat niet een uitvinding van onszelf?’ Samen met jullie allen lees ik de verhalen van de eerste Kerk en soms lijken ze echt spectaculair. Maar ook de verhalen en de ervaringen van mensen die wij ontmoeten treffen mij vaak. In het dagelijkse leven tekens zien van Gods aanwezigheid kan zo’n deugd doen. (lees verder...)

26 mei 2010

Met Pinksteren dat voorbij is en de vraag om de Geest van God in ons midden, willen we vandaag beginnen we met een heel herkenbaar verhaal als het gaat over gemeenschapsvorming en als parochie samen op weg gaan. Het stemt tot nadenken. (lees verder...)

2 juni 2010

Na de vastentijd en de paastijd die sluit met het feest van Pinksteren, bevinden we ons momenteel in het kerkelijk jaar in de gewone tijd: de tijd door het jaar.
Op de parochies is de vastentijd en de paastijd een drukke periode, een tijd ook van verdieping. We vernieuwen in het bijzonder op Pasen ons geloof in Jezus Christus. (lees verder...)

9 juni 2010

Twee jaar geleden werd het project ‘Parochieopbouw 2008 – 2012’ gelanceerd onder de titel ‘Sta op en ga’. Toen werden we als parochie en federatie uitgedaagd om onze werking door te lichten en te zien waar de sterke en de zwakke kanten in de werking zich situeren. Op basis van die gegevens werd een pastoraal plan opgesteld waarin de krachtlijnen voor de komende 5 jaar werden vastgelegd. (lees verder...)

16 juni 2010

Zoals mei de ‘Mariamaand’ wordt genoemd, zo werd in de hoogdagen van de devotie tot het heilig Hart van Jezus de maand juni ook wel ‘maand van het heilig Hart’ genoemd. Centraal daarin staat het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus, dat gevierd wordt op de derde vrijdag na Pinksteren. Het hart is al van oudsher het symbool van het wezen, de ‘ziel’ van de mens. “Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijke, maar de Heer kijkt naar het hart”, krijgt de profeet Samuël te horen in het verhaal over de zalving van de jonge David tot nieuwe koning. (lees verder...)

23 juni 2010

In het weekblad Tertio van 2 juni stond een tekst naar aanleiding van 40 jaar IPB. Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad werd opgericht na het Tweede Vaticaans concilie (1962-1965) als interdiocesane raad om het hele volk Gods te betrekken bij het pastorale beleid. De adviserende bevoegdheid van het IPB is een uitdrukking van de medeverantwoordelijkheid van alle gelovigen voor de kerk. In het artikel spreken enkele leden over de toekomst van de kerk hier in Vlaanderen en dit willen we meegeven vandaag. (lees verder...)

30 juni 2010

Op het einde van dit werkjaar willen we alle vrijwilligers bedanken die in onze federatie en in de Sint-Michielsbeweging het beste van zichzelf geven. God is onze Vader en Hij kent ons hart. Zoals in elk huishouden zon en regen voorkomen, zo zijn wij als christen onderweg als gemeenschap. Af en toe komen de zon en de regen gelijktijdig voor. Het is daarom goed dat we weten dat zoveel mensen als een regenboog Gods zegen van liefde uitstralen in onze gemeenschappen. Hartelijk dank aan allen voor … (lees verder...)