Overzicht van de federale kronieken
januari-maart 2010

lees de recentste kroniek

20 januari 2010

Deze week is er de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen. Van 18 tot 25 januari, een week lang, wordt onze aandacht en gebed gevraagd voor het probleem van de verdeeldheid onder de christenen. We kijken daarom wat ons samenbindt en waar we gelijkenissen hebben. Op het eerste zicht hebben wij hier in Vlaanderen niet zoveel met verdeeldheid tussen de christenen te maken. Als rooms-katholieken zijn we duidelijk in de meerderheid. Maar ook in Kortrijk zijn er drie evangelische kerken, een protestantse kerk en een orthodoxe kerk. Elk beleven en vieren we ons christelijk geloof op een eigen wijze. (lees verder...)

27 januari 2010

Het is al enkele jaren een goede gewoonte geworden dat de parochieraden van Sint-Elooi en Sint-Pius X en de kern van de Sint-Michielsbeweging tweemaal per jaar een gezamenlijke vergadering houden. Niet om allerlei praktische of organisatorische zaken te bedisselen, maar om met elkaar gemeenschap te vormen in een gebedsmoment, een stukje bezinning en een vriendschappelijke ontmoeting. (lees verder...)

3 februari 2010

Komend weekend viert de Kerk het feest van Maria Lichtmis. Maria en Jozef komen naar de tempel met Jezus en vragen Gods zegen over hun eerstgeboren kindje. Iedere ouder, iedere grootouder weet welke emoties door je heen gaan als je zo’n kindje mag vasthouden. Heel vaak lees je op een geboortekaartje: ‘Een nieuw leven, een nieuw wonder. Het klinkt zo gewoon, maar voor ons heel bijzonder.’ Een grotere vreugde is nauwelijks denkbaar. Veel mensen zeggen: ‘Toen ik voor het eerst mama of papa, opa of oma werd, is heel mijn leven veranderd. Ik kijk voortaan anders naar het leven.’ (lees verder...)

10 februari 2010

Onze kerkgemeenschap begint op woensdag 17 februari, de ‘vastentijd’ met Aswoensdag. Deze voorbereidingstijd naar de Goede Week toe, daarbij gedenken we de laatste levensweek van Jezus: zijn intocht in Jeruzalem op Palmzondag, het Laatste Avondmaal, zijn kruisdood en zijn verrijzenis met Pasen. (lees verder...)

17 februari 2010

Met Aswoensdag stappen we de vastentijd in. Gedurende 40 dagen bereiden we ons voor op het hoogfeest van Pasen. Veertig is een bijbels getal. De Israëlieten zwierven 40 jaar in de woestijn voor ze het beloofde land konden binnentrekken. Jezus verbleef 40 dagen in de woestijn voor Hij zijn openbaar leven inzette. Veertig… een getal dat wijst op een periode die nodig is voor verdieping en uitzuivering van de relatie met God, de enige die verlossing kan brengen. (lees verder...)

24 februari 2010

In de vastentijd hebben we in de liturgie enkele grote figuren die bij ons worden gebracht. Met hen gaan we mee en laten we ons leiden naar Pasen toe. Laten leiden is echter niet alleen passief bedoeld, het vraagt een keuze om je als christen te laten leiden. Hierbij kort wat uitleg over de figuren die met ons meegaan door de woestijn naar het land van Pasen. (lees verder...)

3 maart 2010

In het evangelie volgens Johannes staan zeven uitspraken van Jezus die beginnen met de woorden 'Ik ben'. Daarmee geeft Jezus aan wie hij is en wie hij voor de mensen wil zijn. We vinden er zijn diepste be-ziel-ing in terug.
Hier opent Hij zich volledig naar ons toe. In deze vastentijd kan hij ons op weg helpen om mens te worden en christen te worden. We mogen Hem volgen, dankbaar om zijn Liefdewoorden die we hieronder samen plaatsen. (lees verder...)

10 maart 2010

Dit is een gunstige tijd; “Bidden is het verheffen van de geest tot God.” Zo zegt de Griekse Kerkvader Johannes Chrysostomus het. Dat wil zeggen dat we in het gebed onze geest moeten onttrekken aan de dagelijkse beslommeringen. En hem in alle eenvoud, onverdeeld omhoog moeten richten tot God. “Tot U is mijn verlangen verheven!”, zo dicht al biddend de psalmist (Ps 85). (lees verder...)

24 maart 2010

In de tijd voor Pasen, de vastentijd, geeft de Kerkgemeenschap plaats aan het project van Broederlijk Delen. Dit jaar staan de mensen van Bolivië in de kijker. ‘Zonder irrigatie kunnen we hier niet leven’. Dit beweren de landbouwers in het hooggebergte van de Andes in Bolivië. Gemakkelijk hebben ze het nog nooit gehad. Het is hard labeur om op een grote hoogte (3 ŕ 4.000 m) op de terrasvormige percelen aan landbouw te doen. Maar het kan en het lukte. De voorbije jaren is er echter veel veranderd. Ten gevolge van de opwarming van de aarde en de klimaatswijziging valt er minder regen uit de hemel. Met als gevolg dat, door gebrek aan water, de oogsten mislukken en er dus minder voedsel voorradig is voor mens en dier. (lees verder...)

31 maart 2010

In de Goede Week gaan wij als leerling van Jezus, als christen, mee met Hem. Hij is met liefde in onze tijd komen staan. We hebben gekozen om met twee schrijvers deze bladzijde in te kleuren. De eerste, Sietze de Vries spreekt over de stappen die Jezus zet voor ons, tot op het kruis. Met liefde en overgave. (lees verder...)