Overzicht van de federale kronieken
juli-september 2009

lees de recentste kroniek

1 juli 2009

Op het einde van dit werkjaar willen we alle vrijwilligers bedanken die op onze federatie en in de Sint-Michielsbeweging het beste van zichzelf geven. God is onze Vader en Hij kent ons hart. Zoals in elk huishouden zon en regen voorkomen, zo zijn wij als christen onderweg als gemeenschap. Af en toe komen de zon en de regen gelijktijdig voor. Het is daarom goed dat we weten dat zoveel mensen als een regenboog Gods zegen van liefde uitstralen in onze gemeenschappen. Hartelijk dank aan allen voor … (lees verder...)

22 juli 2009

Met velen mogen wij genieten van een deugddoende vakantie. Het voorbije werkjaar is afgesloten, het nieuwe nog niet aangebroken. Een rustige tussentijd waaruit het drukke ‘gejaag’ verdwenen is. Een tijd ons gegund om op adem te komen en wat uit te rusten, om eens wat anders te doen en nieuwe perspectieven te ontdekken. Een tijd om eens erop uit te trekken, te genieten van de natuur en de cultuur. Een tijd om eens te doen waar we in het werkjaar wel naar verlangen maar nooit aan toe komen. Een tijd om de familie- en vriendschapsbanden wat intenser te beleven. (lees verder...)

12 augustus 2009

Vakantie: een zee van vrije tijd. Bevrijd van de drukke agenda is er tijd om te genieten van de natuur, de cultuur en het samenzijn met mensen. Tijd om ook eens stil te staan bij God, de grond van ons bestaan. Om Hem om zijn wondere werken te eren en te danken. Onderstaande tekst van Thomas Merton over de schepping kan wellicht helpen voor een moment van bezinning. (lees verder...)

19 augustus 2009

Tijdens de maanden juli en augustus horen we vaak in de zondagsevangelies hoe Jezus mensen ontmoet en met hen spreekt, naar hen luistert. Hij heeft het de laatste weken over de eucharistie en Zijn aanwezigheid. Zes weken lang kijken we naar deze mooie diamant van ons geloof, telkens vanuit een andere hoek. Zo zie je best de schoonheid en de echtheid ervan. De evangelist Johannes geeft ons stof tot nadenken in de vakantietijd. Globaal gezien staan we stil bij drie thema’s in de woorden van het evangelie. (lees verder...)

26 augustus 2009

Vorig nummer hadden we het in het federaal deel over de eucharistieviering, de gemeenschapsviering op elke parochie en ook in de Sint-Michielsbeweging. Het is een heel belangrijk moment dat we vanuit drie hoeken hebben bekeken: een uur om te danken, een gebeurtenis waar we gemeenschap vormen en het offer van Jezus voor ons uit Liefde. In elke eucharistie ervaren we onze hemelse roeping. We zijn hier op aarde om mensen van verrijzenis te worden! (lees verder...)

2 september 2009

De vakantie loopt ten einde en het nieuwe werkjaar begint. In het bedrijfsleven is de jaarlijkse vakantie al een tijdje achter de rug, men is er al weer volop aan de slag. Deze week draaien de schoolpoorten ook terug open om de leerkrachten, de kinderen en de jongeren te begroeten voor een nieuw schooljaar. Ook de Kerkgemeenschap bereid zich voor op een nieuw werkjaar. (lees verder...)

16 september 2009

In het kader van het jaarthema voor dit pastoraal jaar laten we onze kardinaal aan het woord. We hebben het reeds kort aangekaart in de vorige edities van het federaal deel. Hierbij de kijk van onze kardinaal Godfried Danneels op het komende werkjaar. (lees verder...)

23 september 2009

Op het oriëntatiefeest dat doorging op 13 september in Torhout werd uitvoerig ingegaan op de inhoud van het pastoraal jaar. Je zal in de kerken de affiches wel gezien hebben en ook de gebedskaart mochten we uitdelen in de startvieringen op de federatie. De bisschoppen van België hebben een brief geschreven die het jaarthema begeleidt. Na de inleiding van de kardinaal vorige week laten we de komende twee weken ons licht schijnen op de brief van de bisschoppen - de schone belijdenis - we doen dit aan de hand van de samenvatting van Tomas Folens. Hij is medewerker voor de dienst parochiepastoraal van ons bisdom. (lees verder...)

30 september 2009

De bisschoppen van België hebben een brief geschreven die het jaarthema begeleidt over de schone belijdenis. Tomas Folens, medewerker voor de dienst parochiepastoraal van ons bisdom, heeft een samenvatting van die brief gepubliceerd. We hebben vorige week het eerste deel doorgenomen. Het ging over: ‘wat is geloven?’ Vandaag staan we stil bij het tweede deel uit de brief: wat mogen we geloven? (lees verder...)