Overzicht van de federale kronieken
april-juni 2009

lees de recentste kroniek

1 april 2009

Juist vóór de goede week is het goed aandacht te geven aan ons hart om klaar te zijn voor de Paasontmoeting. In de Sint-Elooiskerk nodigen we je uit naar een federale verzoeningsviering: woensdag 1 april om 19.00 uur. We mogen naar het Licht van Pasen gaan en worden genezen als mens, in deze tijd van voorbereiding op Pasen. De vormelingen van beide parochiegemeenschappen sluiten aan om het sacrament van de verzoening te ontvangen in voorbereiding naar hun vormsel toe. (lees verder...)

8 april 2009

Pasen is het grootste feest van de christenen, en het is niet een feest van één dag. Het komt echt tot zijn recht als we de goede week meemaken met Palmzondag. Daarna verder via Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Daarom staan we even stil bij de betekenis van deze bijzondere dagen voor ons geloof. (lees verder...)

15 april 2009

We zijn dankbaar de geloofsweek te mogen ingaan naar Pasen toe. In de liturgie van Palmzondag mochten we heel wat mensen verwelkomen die er bij de start van de Goede Week bij waren. We mochten samen in de voetstappen van de Heer Jezus naar Jeruzalem gaan. Heden ‘Hosanna’ en morgen ‘Kruisig hem’. (lees verder...)

22 april 2009

In de paaswake en op het hoogfeest van Pasen hebben zes mensen op volwassen leeftijd aangenomen om christen te worden. Ze ontvingen het doopsel, werden gevormd en konden voor het eerst de communie ontvangen in de eucharistieviering. Zoals beloofd hebben we met enkele van hen een gesprek over het hoe en het waarom van hun keuze om christen te willen worden. De bisschop schrijft dat het catechumenaat de laatste decennia weer is ingevoerd. Globaal gezien willen twee categorieën van mensen het doopsel ontvangen op de leeftijd van volwassene. (lees verder...)

29 april 2009

De komende meimaand schenkt ons de gelegenheid bij uitstek om even na te denken over ons bidden met Maria. Daar bestaan misverstanden over. Wij aanbidden niet Maria, alleen God kunnen we aanbidden. We bidden wel met haar en zoals haar. Onder de mensen staat zij immers het dichtst bij de Vader. Op deze manier is het ook oecumenisch mogelijk om samen te bidden met alle christenen. (lees verder...)

6 mei 2009

In deze tijd tussen Pasen en Pinksteren horen we vaak Paulus aan het woord in de eerste lezing. Een man die met vuur en overtuiging uitkomt voor zijn geloof. Deze week en komende week willen we in de federale rubriek ingaan op zijn getuigenis. Waar is het hem om te doen en wie drijft hem? (lees verder...)

13 mei 2009

In dit federaal deel hebben we twee weken terug met Paulus gezien wat de verrijzenis betekent. Vandaag staan we stil bij zijn verwoording van de eucharistie. Het is een kostbaar getuigenis van de alleroudste overlevering,
heel dicht bij de gebeurtenissen zelf. Ze behoort tot de kern van ons christelijk geloof. (lees verder...)

20 mei 2009

In dit federaal deel hebben we twee weken terug met Paulus gezien wat de verrijzenis betekent. Vandaag staan we stil bij zijn verwoording van de eucharistie. Het is een kostbaar getuigenis van de alleroudste overlevering,
heel dicht bij de gebeurtenissen zelf. Ze behoort tot de kern van ons christelijk geloof. (lees verder...)

27 mei 2009

De laatste weken hebben we ons in de Paastijd voorbereid op Pinksteren, op de gave van de heilige Geest. De week die komt is het zo ver. Het Pinksterfeest is daar en geeft ons de vreugde om Gods Liefde bijzonder te ontvangen. ‘Het lijkt toch wat raar,’ zeggen mensen vaak, ‘die heilige Geest, is dat niet een uitvinding van onszelf?’ Samen met jullie allen lees ik de verhalen van de eerste Kerk en soms lijken ze echt spectaculair. Maar ook de verhalen en de ervaringen van mensen die wij ontmoeten treffen mij vaak. In het dagelijkse leven tekenen zien van Gods aanwezigheid kan zo’n deugd doen. (lees verder...)

3 juni 2009

Na de vastentijd en de paastijd die sluit met het feest van Pinksteren bevinden we ons momenteel in het kerkelijk jaar in de gewone tijd: de tijd door het jaar.
Op de parochies is de vastentijd en de paastijd een drukke periode, een tijd ook van verdieping. (lees verder...)

10 juni 2009

De term ‘globalisering’ is goed ingeburgerd in ons dagelijks taalgebruik.
Allen hebben we er wel één of andere voorstelling van. Het verwijst naar de wereldwijde verbanden en relaties met als bekendste voorbeeld het internet.
Via e-mail en websites kunnen we wereldwijd informatie opzoeken en met elkaar communiceren. Denken we ook maar aan skype, Facebook en andere toepassingen van de nieuwe informatiestroom. De wereld is ons dorp geworden.
Dat was al een beetje zo, maar nieuw is de snelheid waarmee dit alles gebeurt. (lees verder...)

17 juni 2009

Zoals mei de ‘Mariamaand’ wordt genoemd, zo werd in de hoogdagen van de devotie tot het heilig Hart van Jezus de maand juni ook wel ‘maand van het heilig Hart’ genoemd. Centraal daarin staat het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus, dat gevierd wordt op de derde vrijdag na Pinksteren. (lees verder...)

24 juni 2009

Met het einde van juni in zicht lacht de vakantie ons reeds toe. We krijgen stilaan wat tijd om andere dingen te doen… even uit het vaste ritme stappen. Maar vooraf willen we met de parochieraden en de federale stuurgroep het afgelopen werkjaar besluiten en het komende goed voorbereiden. We hebben wel in alle groepen ons best gedaan met vele vrijwilligers. (lees verder...)