Overzicht van de federale kronieken
januari-maart 2009

lees de recentste kroniek

14 januari 2009

In deze tijd van januari als de goede voornemens nog wat nazinderen en het leven van alledag al vlotjes voortgaat, is het goed om weten dat we als christen een heel groot geschenk meedragen: we zijn door God graag gezien en Hij meent het met hart en ziel. Met het feest van Kerstmis hebben we dat gehoord: Zijn onvoorwaardelijke Liefde. Gods Woord is mens geworden in Jezus van Nazareth. In een gezin geboren en klein en kwetsbaar begonnen, zoals ook wij allen zijn geboren. (lees verder...)

21 januari 2009

Als je deze editie van Kerk en Leven ontvangt zijn we volop in de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen. Van 18 tot 25 januari, een week lang, wordt onze aandacht en ons gebed gevraagd voor het probleem van de verdeeldheid onder de christenen. We kijken daarom wat ons samenbindt en waar we gelijkenissen hebben. (lees verder...)

28 januari 2009

Komend weekend viert de Kerk het feest van Maria Lichtmis. Maria en Jozef komen naar de tempel met Jezus en vragen Gods zegen over hun eerstgeboren kindje. Iedere ouder, iedere grootouder weet welke emoties door je heen gaan als je zo’n kindje mag vasthouden. Heel vaak lees je op een geboortekaartje: ‘Een nieuw leven, een nieuw wonder. Het klinkt zo gewoon, maar voor ons heel bijzonder.’ Een grotere vreugde is nauwelijks denkbaar. Veel mensen zeggen: ‘Toen ik voor het eerst mama of papa, opa of oma werd, is heel mijn leven veranderd. Ik kijk voortaan anders naar het leven.’ (lees verder...)

4 februari 2009

Parochieopbouw is het werk van velen. In de parochiale catechese, de liturgie, de ziekenpastoraal, in de bewegingen op de parochie of in de federatie en in solidariteitsacties nemen vrijwilligers kleine of grote taken op zich. Zonder vrijwilligers kunnen een parochie en een federatie niet georganiseerd worden. Een parochie gaat blijvend op zoek naar nieuwe medewerkers en dient op een adequate manier met haar medewerkers om te gaan. Je hebt mensen die praktisch aangelegd zijn en je hebt ook vrijwilligers die meedenken en actief meesturen in het parochie- of federatiebeleid. Je hebt medewerkers die het hele jaar door actief zijn op de parochie en er zijn er die opteren voor een beperkte opdracht. Allen zijn onmisbaar. Elk engagement dient naar waarde geschat te worden. (lees verder...)

11 februari 2009

Na de nieuwjaarmaand is de drukte afgenomen. Ogenschijnlijk slaapt ook de natuur. Februari is een stille maand. We maken gezelligheid binnen en er is ook tijd voor… stilte. Die hebben we nodig om op verhaal te komen. Een ‘stiltebad’, zoals Paul Claudel het noemt, is een zinrijk avontuur. (lees verder...)

18 februari 2009

Wie de laatste weken in de vieringen op de federatie aanwezig is, hoort geregeld spreken over mensen die als volwassene beslist hebben om christen te worden op onze federatie. Het gaat concreet over zes mensen die willen christen worden en die in het Paasweekend het doopsel zullen ontvangen en gevormd worden en voor het eerst de communie zullen ontvangen. Door deel te nemen aan deze drie initiatiesacramenten, worden zij christen. Het gaat over twee kandidaat-vormelingen van 12 jaar, een jongen van 20 jaar en drie veertigers. (lees verder...)

25 februari 2009

Onze kerkgemeenschap begint op woensdag 25 februari, de ‘vastentijd’ met Aswoensdag. Deze voorbereidingstijd naar de Goede Week toe, daarbij gedenken we de laatste levensweek van Jezus: zijn intocht in Jeruzalem op Palmzondag, het Laatste Avondmaal, zijn kruisdood en zijn verrijzenis met Pasen. Van oudsher is deze veertigdagentijd voor christenen een tijd geweest van verdieping, zuivering, verzoening, naastenliefde en gebed. Zeven weken lang, veertig dagen krijgen we kans om te groeien als mens om zo tot het echte leven door te stoten. Zeven en veertig zijn twee bijbelse getallen die volheid uitdrukken. Dit is inderdaad de ideale tijd om nieuwe stappen in ons leven te zetten. (lees verder...)

4 maart 2009

Eén aspect in de veertigdagentijd is het vasten. Vasten is ons voorbereiden op wat eens voor elk van ons zal komen: sterven en komen te staan voor het aangezicht van God die ons heeft geschapen. We hebben de schepping gekregen en kunnen haar mogelijkheden echt benutten. In het scheppingsverhaal staat dat de mens over alles mag heersen en danken voor wat hij kreeg. (Gn 2,1-3). Daar ligt het hem juist: aanvaarden wij alles hier nog als een geschenk of zien we het als onze eigendom? Is het ons bezit waarvoor we heb geknokt? Als we ons leven als geschenk zien dan leef je anders en je gaat anders om met wat is geschapen en met elkaar. (lees verder...)

11 maart 2009

Op de vastenkalender voor Broederlijk Delen die in elke kerk van de federatie te koop werden aangeboden staan enkele merkwaardige teksten dit jaar. Dit keer viel mijn oog op een tekst die vorig weekend werd aangeboden. God gaf ons wegwijzers tot opbouw van een liefdevolle samenleving. Die wegwijzers zijn ook vandaag zeer actueel. Vorige week schreven we eens stukje over ‘vasten’, de wegwijzer die we deze keer willen kiezen is die van het respect voor ons eigen mens-zijn. God bemint ons zoals we zijn vandaag en daarom moeten we ons niet onrustig voelen,… niet opgejaagd door wat anderen denken of zeggen. (lees verder...)

18 maart 2009

Tilak woont in het Indiase dorp Maulipadar. Haar levensverhaal is niet bepaald een sprookje. Ze verloor op korte tijd haar man en vier van haar zeven kinderen. Het gezin vergleed in armoede en honger. (lees verder...)

25 maart 2009

Midden deze veertigdagentijd, juist vóór de goede week, willen we op twee geloofsinitiatieven op de federatie focussen die eraan komen. Het zijn kansen om ons voor te bereiden op de goede week. In de goede week verstevigen we de wortels van ons christen-zijn door mee te gaan met Jezus Christus op de weg naar Jeruzalem. (lees verder...)