Overzicht van de federale kronieken
oktober-december 2008

lees de recentste kroniek

1 oktober 2008

Vorige week hebben we een eerste deel gegeven van de tekst uitgesproken door vicaris Koen Vanhoutte, verantwoordelijk voor de parochies. Hierna volgt de rest van de tekst waarmee we vorige week zijn begonnen. (lees verder...)

8 oktober 2008

In september was de startmaand met de lancering van het thema ‘God ontmoeten in zijn Woord’. De vieringen tijdens de weekends waren heel mooi verzorgd, het was goed. Samen worden we er ons allen meer en meer van bewust welk een groot geschenk de wekelijkse eucharistieviering in het weekend is. Hier wordt onze gemeenschap rond Christus verzameld. Een jaar lang zullen we verder samen bouwen aan mooie gemeenschapsvieringen. We zullen de plaats van het Woord van God blijven benadrukken met enkele gepaste, eenvoudige initiatieven. (lees verder...)

15 oktober 2008

De beweging van Gods Woord gaat niet alleen van hier naar daar, maar ook van daar naar hier. In afspraak met de verschillende gemeenschappen op onze federatie is er weer een heus ‘wereldweekend’ of ‘missieweekend’ met het Afrikaans koor Voices of Freedom dat bij ons te gast is tijdens het weekend van 18-19 oktober. Ja, met een groot hart en veel enthousiasme mogen wij de wereld omarmen. (lees verder...)

22 oktober 2008

Alle eeuwen door hebben mensen uit verschillende culturen en godsdiensten vorm gegeven aan de verbondenheid met de overledenen. De herfstdagen maken ons ook gevoelig nu voor de vergankelijkheid van alle leven.
Het gedenken van de overleden krijgt bij christenen een eigen kleur. Christenen zijn immers Paasmensen die in de eucharistie Jezus’ overwinning op de dood vieren. Uit die viering putten wij hoop. (lees verder...)

29 oktober 2008

Het doet telkens vreemd aan, als je de ingeving hebt of de moed om eens diepgaand een dertigtal jaren terug te blikken. Op ieder persoonlijk en maatschappelijk terrein zijn zulke grote veranderingen tot stand gekomen, dat zij ons leven serieus op zijn kop hebben gezet. Zonder dat wij dat eigenlijk echt beseffen. Neem nu even het communicatieveld. De berichtgeving in de geschreven media. Het spektakel op de radio en T.V. De computer. De GSM. De GPS. De iPod bij jongeren in ons straatbeeld. Je ziet hun witte snoetjes van ver oplichten tussen oren en broekzak. Alsof ze aan een permanent infuus hangen van buitenwereldwerend geluid. (lees verder...)

5 november

In samenspraak met de kerken van het Oosten heeft de paus de tijd tussen juni 2008 en juni 2009 uitgeroepen tot een Paulusjaar. Dit omdat men van oordeel is dat Paulus 2000 jaar geleden geboren is. Christenen hebben heel veel te danken aan deze gedreven man. Naast het jaarthema ‘God ontmoeten in zijn Woord’ zullen dit jaar ook her en der klemtonen gelegd worden op het leven van Paulus. De vormelingen bijvoorbeeld hebben net voor Aswoensdag een zangavond in Kuurne met de man Paulus als rode draad. (lees verder...)

12 november

In de parochies en federaties is veel aan het veranderen op structureel vlak. Dat heeft te maken met enkele onderliggende factoren die een rol spelen. Het dalend aantal roepingen voor het religieuze leven zit daar tussen. Ook het aantal gelovigen per gemeenschap dat minder en ouder wordt. Daarbij ook het besef dat het doopsel als christen het basissacrament is en dat alle christenen een inbreng hebben op het gelovig leven… enz. (lees verder...)

19 november

De pastoraal op de parochies en de federaties is de laatste tijd grondig in evolutie. Vorige week hebben we in deze bijdrage een artikel daaraan gewijd en gewezen op de twee studiedagen in het najaar daarover. Naast de pastoraal in de parochies zijn ook nieuwe bewegingen en nieuwe gemeenschappen in de Kerk eind de jaren ’60 ontstaan. Zij zijn geen parochies en proberen ook mensen bij de Blijde Boodschap van Jezus Christus te brengen. Sommige nieuwe bewegingen werken wel samen met de parochiepastoraal, zoals de Sint-Michielsbeweging dat doet op onze federatie en ook op andere plaatsen in het Vlaanderen. (lees verder...)

26 november

Komende zondag starten we met de advent. Het is de voorbereiding voor het feest waarop Jezus mens wordt midden onder ons: Kerstmis. Vanaf zondag starten we dus met een nieuw kerkelijk jaar. Moge Gods zegen overvloedig in onze gemeenschappen aanwezig komen. Daarom willen wij ons de komende vier weken voorbereiden om Zijn stem te horen. Samen bereiden we ons tijdens deze donkere tijd van het jaar voor op de komst van het Licht van de wereld.
Mogen wij aandachtig zijn voor de komende adventstijd. (lees verder...)

3 december

In deze adventstijd van verwachting naar Kerstmis toe staan we elk jaar stil bij de actie van Welzijnszorg. In deze wintertijd hebben een heel deel van onze mensen het ook moeilijk, ze wonen misschien naast je deur. Met de actie van Welzijnszorg willen we opkomen voor gelijke kansen voor iedereen. Uitsluiting heeft niet alleen invloed op scholing en opleiding. Armoede heeft ook een negatief effect op gezondheid, levensduur en levenskwaliteit. (lees verder...)

10 december

Wie kan ons redding brengen? Wie wijst ons een hoopvolle weg? Heel de geschiedenis door en bij alle volkeren komen deze vragen voor. Zo ook in Israël waar het christelijk geloof ontstond.Het Joodse volk werd vaak onder de voet gelopen door vreemde bezetters. Ballingschap en ook hongersnood deden het volk op de vlucht slaan naar welvarender streken waar voldoende voedsel voorradig was. Telkens keken ze uit naar de bevrijding uit hun hachelijke situatie. Ze verlangden naar Jeruzalem, de stad van de vrede. We horen hiervan vaak een echo in de eerste lezing van het weekend door Jesaja. (lees verder...)

17 december

Een maand geleden riepen wij op om de missio-werking binnen onze federatie Sint-Amandus te relanceren. Er weer eens duchtig werk van te maken. Welnu, twee initiatieven zijn daar reeds uit losgekomen. (lees verder...)

24 december

De Kersttijd is een bijzondere tijd. We komen samen in ons gezin, onze familie, met onze vrienden en buren. In heel wat verenigingen groeien nauwere banden in de tijd van de advent. We hebben elkaar nodig in deze dagen. We willen het mooie samen vieren en ook is het goed samen te komen want in elke vereniging zijn er mensen die het lastig hebben in deze tijd van het jaar om verschillende redenen. (lees verder...)

31 december

Als God op je weg komt, dan zal het zijn als een kind, als een mens,…
Hij zal een mens zijn die honger heeft, geef hem te eten van je liefde.
Hij zal naakt zijn, kleed hem met je waardering.
Zit hij gevangen, verlos hem dan door je begrip.
Hij zal misschien ziek zijn, genees hem met je warme vertrouwen.
Dorst zal hij hebben, geef hem te drinken van je gerechtigheid.
Voelt hij zich vreemd en verloren, geef hem de thuis van je hart.
(lees verder...)