Overzicht van de federale kronieken
juli-september 2008

lees de recentste kroniek

16 juli 2008

Met velen mogen wij genieten van een deugddoende vakantie. Het voorbije werkjaar is afgesloten, het nieuwe nog niet aangebroken. Een rustige tussentijd waaruit het drukke ‘gejaag’ verdwenen is. Een tijd ons gegund om op adem te komen en wat uit te rusten, om eens wat anders te doen en nieuwe perspectieven te ontdekken. Een tijd om eens erop uit te trekken, te genieten van de natuur en de cultuur. Een tijd om eens te doen waar we in het werkjaar wel naar verlangen maar nooit aan toe komen. Een tijd om de familie- en vriendschapsbanden wat intenser te beleven.  (lees verder...)

6 augustus 2008

Het einde van het werkjaar was het uitgelezen moment om velen te bedanken. Hierbij een kort verslag van twee mooie dankmomenten voor vrijwilligers. De uitstap voor de misdienaars en de bijeenkomst met de verenigde parochieraden. (lees verder...)

13 augustus 2008

Het is mooi om stil te staan in dankbaarheid tijdens deze vakantie. Op 15 augustus is er een bekend feest in de Kerk die onze dankbaarheid ook in het licht plaatst: het Magnificat klinkt volop op het feest van de Tenhemelopneming van Maria. Op 24 augustus sluiten heel wat mensen van de federatie aan op bedevaart naar Banneux, met de intentie om te bidden bij onze hemelse Moeder. Gelovigen die dagelijks bidden met het Weesgegroet, en misschien niet kunnen op bedevaart gaan om welke reden dan ook, doen dit ook op hun manier heel diepgelovig en trouw. Maria is de Moeder van de Kerk en kan ons helpen om mensen van geloof te worden. (lees verder...)

20 augustus 2008

Tijdens de maand augustus horen we regelmatig in de zondagsevangelies hoe Jezus mensen ontmoet en met hen spreekt, naar hen luistert. Het zijn ontmoetingen die de evangelieverhalen kleur geven in deze zomertijd. De evangelist Matteüs geeft ons echt stof tot nadenken in de vakantietijd. Ook wij ontmoeten mensen op onze weg elke dag. In de tijd van vakantie zien we soms andere mensen dan in het gewone werkjaar. We luisteren en spreken anders met elkaar, wat minder stressvol, meer ontvankelijker… Vakantietijd is in elk geval een kans om met andere ogen elkaar te zien en te ontmoeten. (lees verder...)

27 augustus 2008

Het meerjarenplan ‘groeien in geloof’ mogen we in dit werkjaar verder uitdiepen. Tot nu toe stonden we vooral stil bij ons doopsel als christen. We hebben het in de eucharistievieringen en de vormingen vaak ter sprake kunnen brengen. Het is geen evidentie dat we gedoopt zijn, we mogen dagelijks ervaren dat het een keuze is om christen te worden. Je ondervindt het, met nieuwe vragen en nieuwe uitdagingen dagelijks. Na het eerste jaar van bewustwording kiest ons bisdom ervoor om stil te staan bij enkele voorwaarden om ons geloof te laten groeien naar volwassenheid. (lees verder...)

3 september 2008

Op woensdag 20 augustus kwam de Federale Stuurgroep van de federatie Kortrijk Sint-Amandus bijeen om zijn definitieve goedkeuring te hechten aan een gebalde visietekst voor de werking in de periode 2008-2012. Daarin worden twee belangrijke grondelementen ontwikkeld: de missie en de prioriteiten. Een missie wil gewoon een antwoord geven op de vragen: waar willen wij heen met onze federatie, welke zijn de uitdagingen? De prioriteiten willen beklemtonen welke voor de federatie, gedurende die vier jaar, de punten zijn waarop wij speciale nadruk willen leggen. (lees verder...)

10 september 2008

In het vorig nummer van het federaal deel heeft Hugo Verhenne, als lid van de federale stuurgroep, de visietekst toegelicht en ons pastoraal plan voor de komende vijf jaar uit de doeken gedaan. In de planningsdag van de federale stuurgroep op 20 augustus heeft Trees Lavens, van de Dienst Parochiepastoraal uit Roeselare, het jaarthema voorgesteld. Dit keer willen we daarover een en ander delen met jullie. (lees verder...)

17 september 2008

Ga je op reis naar Duitsland of Spanje, het gebeurt vaak dat je in de kamer van je hotel een bijbel vindt in de lade van het nachtkastje. Wie even in de kast snuistert thuis, of misschien op zolder de oude boekendoos openmaakt… of … die vindt wel een bijbel. Soms in een heel oude versie. Enkele christenen op de federatie nemen regelmatig de tijd om een stukje uit de bijbel lezen. (lees verder...)

24 september 2008

Het parochieleven maakt grote veranderingen mee en staat voor heel wat uitdagingen. Tijdens de voorbije maanden werden in de federaties heel wat voorbereidingen genomen om de komende jaren werk te maken van enkele samen gekozen prioriteiten. Vicaris Koen Vanhoutte, verantwoordelijk voor de parochies, schreef een tekst in ‘Oriëntaties’. We willen deze tekst hierbij meegeven. (lees verder...)