Overzicht van de federale kronieken
april - juni 2008

lees de recentste kroniek

2 april

Met Kerstmis hebben we gesproken over Jezus die wordt geboren. God toont zijn Liefde voor iedereen en niet voor een beperkte groep, zonder onderscheid van rang of stand bemint God ons allemaal. Met Pasen kunnen we aansluiten in de geest van Jezus’ Verlossing, dat vraagt een keuze. Daarom hernieuwen we op Pasen ons doopsel. Maar wat doen we daar eigenlijk?  (lees verder...)

9 april

De devotie voor Onze-Lieve-Vrouw is bij de gelovigen altijd groot geweest. Over de wereld heen wordt Moeder Maria vereerd en krijgt zij een bijzondere plaats in openbare plaatsen van gebed, maar ook in het hart van vele mensen.
In eigen land verwijzen de vele bedevaartsplaatsen naar de Hemelse Moeder. Zij vormen een verzamelplaats waar mensen bij Maria komen om te bidden. Maria is en blijft de belangrijkste schakel tussen mens en God. Vlaanderen kent van oudsher een grote verering voor de Moeder Gods. (lees verder...)

16 april

Met Pasen hebben we in deze federale bijdrage van Kerk en Leven een stuk gewijd aan de boodschap van de verrijzenis en wat het is om in Jezus Christus te geloven. Rond deze tijd brengt te kardinaal altijd een brochure uit en dit jaar heeft hij het over: ‘Volksreligie: geloven met handen en voeten.’
Het is een zeer interessant boekje en we nemen er hier enkele stukjes uit die spreken over dat volksgeloof dat diep verankerd zit in het leven van veel mensen en bij elk van ons zijn sporen hiervan te zien. (lees verder...)

23 april

Weldra zijn we aan het feest van Pinksteren en dat roept bij ons de indruk op van vuur en kracht. Elke atleet weet hoe belangrijk supporters zijn voor hun prestaties. Sportlui hebben supporters nodig die hen aanmoedigen. Ze zijn de twaalfde man die naast het voetbalveld staat. Enkele lezers zullen misschien ‘de KVK’ erin herkennen, het kan inderdaad niet concreter zijn. Een woord van bemoediging en waardering kan wonderen doen en ons leven een andere wending geven: meer geloof in onszelf en meer vertrouwen in eigen talenten en vaardigheden. Dan wordt het leven lichter en aangenamer. Inderdaad, de bevestiging is een levenwekkende kracht. Dat werkt ‘bevrijdend’ en ‘verrijkend’. (lees verder...)

30 april

In de noveen van negen dagen, de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren, bidden wij uitdrukkelijk om de gave van Gods Geest. Tot de vierde eeuw na Christus was Hemelvaart geen apart feest. Vanaf de 4de eeuw begon men de verschillende aspecten van één gebeuren geleidelijk aan uit elkaar te halen en herdacht men de veertigste dag na Pasen als de dag van de hemelvaart van Jezus, volgens de chronologie van het Lucasevangelie. Daarbij speelde de eerbied voor het getal veertig een rol van betekenis, evenals het streven naar een parallel met de veertigdagentijd vóór Pasen. (lees verder...)

7 mei

De laatste weken hebben we in de Paastijd week na week ons voorbereid op Pinksteren, op de gave van de heilige Geest. Enkele keren kwamen mensen mij vragen: ’Priester Geert wat is dat die heilige Geest, ik kan hem niet zien of ervaren? Als het zo spectaculair is zoals in de bijbel dan kan ik daar niet bij’. (lees verder...)

14 mei

Met een streepje zon en een beetje koude wind trokken we met de St.-Amandusfederatie, versterkt door een aantal mensen van de St.- Michielsbeweging op traditionele 1 mei bedevaart naar Dadizele. (lees verder...)

21 mei

Als we naar Maria kijken dan zien we mooie beelden van haar. Het beeld van de zetel van wijsheid in Leuven. Als een koningin getooid met een kroon in Dadizele. Als een moeder met haar kind zoals de O.-L.-Vrouw van Groeninghe. Ze staat in kerken in een zee van kaarsen en met bloemen aan haar voeten. Ze staat in vele huizen op een mooie plaats. (lees verder...)

28 mei

Na de vastentijd en de paastijd die sluit met het feest van Pinksteren bevinden we ons momenteel in het kerkelijk jaar in de gewone tijd: de tijd door het jaar.
Op de parochies is de vastentijd en de paastijd een drukke periode. Vooreerst herdenken we het mysterie van Christus’ offer en verrijzenis en ook de zending van de heilige Geest. Daarnaast is het ook een zeer catechetische periode. (lees verder...)

4 juni

Juni, het einde van een schooljaar. Een boot die klaar ligt om naar de overkant te varen. De belofte van de vakantie is binnen handbereik. Voor de studenten in het bijzonder is dit wel een tijd van drukte en onrust. Ook voor mensen die thuis een student hebben zijn het vaak spannende tijden met een behoorlijke hoeveelheid stress. Het is een afsluiter van het jaar maar er moet gepresteerd worden en niet iedereen kan zo goed met die druk om. Je leert jezelf kennen op dergelijke momenten. We hebben het dan niet alleen over de punten maar ook over je planning, je doorzettingsvermogen, je moraal, je karakter,… enz. (lees verder...)

11 juni

Zoals mei de ‘Mariamaand’ wordt genoemd, zo werd in de hoogdagen van de devotie tot het heilig Hart van Jezus de maand juni ook wel ‘maand van het heilig Hart’ genoemd. Centraal daarin staat het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus, dat gevierd wordt op de derde vrijdag na Pinksteren. (lees verder...)

18 juni

Ik las onlangs een tekst die tot nadenken aanzet en die ons ook echt kan inspireren als christen. Een man uit Tongerlo schrijft:
‘Heb je je ooit afgevraagd waarom sommige vogels in V-formatie vliegen? Iedere vogel die met zijn vleugels wappert, zorgt voor een opwaartse kracht voor de vogel die volgt. In een V-formatie krijgt de hele groep tenminste 71 % meer vliegbereik dan wanneer elke vogel alleen zou vliegen. Als bijvoorbeeld een gans uit de formatie geraakt, voelt zij plotseling dat ze veel moeizamer vooruitkomt en de weerstand wordt groter bij het alleen vliegen… ze voegt zich snel weer in de formatie. (lees verder...)

25 juni

Op het einde van het werkjaar willen we alle vrijwilligers bedanken die op onze federatie en St.-Michielsbeweging het beste van zichzelf hebben gegeven. God is onze Vader en Hij kent ons hart. Zoals in elk huishouden zon en regen voorkomen, zo zijn wij als christen onderweg als gemeenschap. Af en toe komen de zon en de regen gelijktijdig voor. Het is daarom goed dat we weten dat zoveel mensen als een regenboog Gods zegen van liefde uitstralen in onze gemeenschappen. Hartelijk dank aan allen voor… (lees verder...)

lees de recentste kroniek