Overzicht van de federale kronieken oktober-december 2007

lees de recentste kroniek

3 oktober 2007

Het leven als mens kunnen we beschouwen als onderweg zijn. Het leven is ons gegeven en dag aan dag beleven we het. We maken geschiedenis. Op het moment dat we ons bewust worden dat we een toekomst voor ons hebben ontwaakt ook de vraag hoe we die toekomst zullen invullen. Christenen hebben doelen voor ogen die ze in dit leven willen realiseren maar hopen daarnaast ooit thuis te komen in de heerlijkheid van de Vader. Als christenen moeten wij alerte mensen zijn die met het einddoel voor ogen soms beslissende keuzes moeten maken. Keuzes waarbij tijdgenoten wel eens de wenkbrauwen fronsen of de schouders ophalen.  (lees verder...)

10 oktober 2007

In september was de startmaand met de lancering van het thema ĎGroeien in geloofí. De vieringen tijdens de weekends waren heel mooi verzorgd, het was goed. Samen worden we er ons allen meer en meer van bewust welk een groot geschenk de wekelijkse eucharistieviering in het weekend is. Hier wordt onze gemeenschap rond Christus verzameld. Een jaar lang zullen we daar verder samen aanbouwen, aan mooie gemeenschapsvieringen. (lees verder...)

17 oktober 2007

Klik hier voor het gebed van de week. Lees hier een verslag van het missieweekend op de federatie.

24 oktober 2007

Wie een computer koopt, een digitaal fototoestel of een ander apparaat zal in de verpakking de handleiding vinden. Vaak bladeren we die oppervlakkig eens door en schuiven ze vrij vlug ter zijde. We willen onmiddellijk aan de slag. En meestal lukt dat ook nog wel. Een gewoon gebruik volstaat. Wanneer je er gaandeweg meer mee vertrouwd geraakt, zie je dat er meer mogelijkheden inzitten en die wil je er ook uithalen. Dan haal je de handleiding weer boven. Wie zich nog meer wil bekwamen volgt een cursus. Op eigen houtje geraken we niet verder, we hebben nood aan een deskundige. Als je de opgedane kennis niet onderhoudt dan raakt die ook vlug vergeten en kan je plots ook voor verrassingen staan... (lees verder...)

31 oktober 2007

In september 2006 publiceerden de bisschoppen van BelgiŽ een pastorale brief onder de titel: 'Volwassen worden in geloof. Catechese in het leven van de Kerk.' De bisschoppen houden een sterk pleidooi voor vernieuwing en verdieping van de catechese. Vooral een catechese die het geheel van de pastoraal doordringt, die mensen helpt om de spirituele rijkdom van het geloof te ontdekken en om te groeien in dat geloof. (lees verder...)

7 november 2007

Jezus sprak heel vaak over het Rijk Gods. In het Marcusevangelie is dat het eerste wat Hij in het openbaar zegt: "De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws." (Mc.1,15) (lees verder...)

14 november 2007

Klik hier voor het gebed van de week. Lees hier een verslag van de federale vormingsavond 'Volwassen worden in geloof'.

21 november 2007

In deze dagen van november die een eigen dynamiek in zich dragen van huiselijkheid maar ook van aanvoelen van gemis, horen we vaak de woorden van Paulus in de vieringen. Paulus is de apostel die het evangelie zo ruim mogelijk heeft verspreid, Ďzodat het niet alleen in IsraŽl zou blijven hangení. (lees verder...)

28 november 2007

Komende zondag starten we met de advent. Het is de voorbereiding voor het feest waarop Jezus mens wordt midden onder ons: Kerstmis. Vanaf zondag starten we dus met een nieuw kerkelijk jaar. Moge Gods zegen overvloedig in onze gemeenschappen aanwezig komen. Daarom willen wij ons de komende vier weken voorbereiden om Zijn stem te horen. (lees verder...)

5 december 2007

Deze keer willen we stilstaan bij de homilie die priester NoŽl heeft gehouden met Christus Koning en die ons attent maakt op de volwassenencatechese. Enkele gedachten die hij verwoordde staan hierbij opgetekend. (lees verder...)

12 december 2007

Wie kan ons redding brengen? Wie wijst ons een hoopvolle weg? Heel de geschiedenis door en bij alle volkeren komen deze vragen voor. Zo ook in IsraŽl waar het christelijk geloof ontstond. (lees verder...)

19 december 2007

De adventstijd is een bijzondere tijd. We komen samen in ons gezin, onze familie, met onze vrienden en buren. In heel wat verenigingen groeien nauwere banden in de tijd van de advent. We hebben elkaar nodig in deze dagen. We willen het mooie samen vieren en ook is het goed samen te komen want in elke vereniging zijn er mensen die het lastig hebben in deze tijd van het jaar om verschillende redenen.  (lees verder...)

26 december 2007

Als God op je weg komt, dan zal het zijn als een kind, als een mens,...
Zie toe dat je hem herkent!
Hij zal geen lichtkrans dragen, geen aureool, geen titel of aanzien hebben.
Hij zal man of vrouw zijn, arm of rijk. (lees verder...)

lees de recentste kroniek