Overzicht van de federale kronieken
juli-september 2007

lees de recentste kroniek

18 juli 2007

Met velen mogen wij genieten van een deugddoende vakantie. Het voorbije werkjaar is afgesloten, het nieuwe nog niet aangebroken. Een rustige tussentijd waaruit het drukke 'gejaag' verdwenen is. Een tijd ons gegund om op adem te komen en wat uit te rusten, om eens wat anders te doen en nieuwe perspectieven te ontdekken. Een tijd om eens erop uit te trekken, te genieten van de natuur en de cultuur. Een tijd om eens te doen waar we in het werkjaar wel naar verlangen maar nooit aan toe komen. Een tijd om de familie- en vriendschapsbanden wat intenser te beleven. (lees verder...)

8 augustus 2007

Als het eens kan, is het mooi om stil te staan in dankbaarheid tijdens deze vakantie. Op 15 augustus, is er een mooi feest in de Kerk dat onze dankbaarheid ook in het licht plaatst: het Magnificat klinkt volop op het feest van de Tenhemelopneming van Maria. Op 19 augustus sluiten heel wat mensen van de federatie aan op bedevaart naar Banneux, met de intentie om te bidden bij onze hemelse Moeder. Gelovigen die dagelijks bidden met het Weesgegroet, en misschien niet kunnen op bedevaart gaan om welke reden dan ook, doen dit ook op hun manier heel diepgelovig en trouw. (lees verder...)

15 augustus 2007

Deze keer besluiten de federale rubriek met een vakantiewoord van kardinaal Danneels, de tien geboden voor een goede vakantie. (lees verder...)

22 augustus 2007

Bijna overal in ons bisdom zijn de voorbije jaren federaties gevormd. Eerst is men begonnen met een algemeen minimumprogramma. Het vraagt een omvorming van ons idee over de pastoraal ook op onze eigen parochie, en ook een andere manier van handelen. Nu is de tijd gekomen voor een nieuwe impuls. Vicaris Koen Vanhoutte hield voor de vakantie een toespraak voor alle federale stuurgroepen op de startavond voor dit nieuwe project in het centrum 'De Bron' te Harelbeke. Graag geven we jullie de zeven klemtonen weer die het bisdom in de toekomst legt voor de parochiepastoraal. Dit geldt dus voor al de parochies en de federaties. (lees verder...)

29 augustus 2007

Bijna overal in ons bisdom zijn de voorbije jaren federaties gevormd. Eerst is men begonnen met een algemeen minimumprogramma. Nu is de tijd gekomen voor een nieuwe impuls. Vicaris Koen Vanhoutte hield een toespraak voor alle federale stuurgroepen op de startavond voor dit nieuwe project en wij nemen de zeven klemtonen van deze nieuwe impuls over in Kerk en Leven. Vorige week bespraken we er reeds vier, hier zijn de volgende. (lees verder...)

5 september 2007

We vergaderen weer. Er moet weer van alles gebeuren dit jaar. Wie zal voorbereiden? Wie zal spreken? Wie zal organiseren? Wie zorgt voor wat?
Kom heilige Geest, dat wij hand in hand onze wereld veranderen.
De één veegt en de ander schrijft, een derde brengt een bezinning en iemand anders zorgt voor de contacten met de zieken. Er zijn er nodig die luisteren en gewoon aanwezig zijn. Allen zijn nodig en nuttig in Gods ogen!
Kom heilige Geest dat wij hand in hand onze wereld veranderen.
Laten wij in de stilte van ons hart de bijdrage van allen waarderen. En laten wij elkaar geregeld danken voor het goede dat gebeurt.
Kom heilige Geest dat wij hand in hand onze wereld veranderen. (lees verder...)

12 september 2007

Binnen de federale stuurgroep zijn we bezig met het opstellen van het pastoraal plan parochieopbouw 2008–2012. In de vorige uitgaven van de federale editie hebben we de tekst laten verschijnen van vicaris Koen Vanhoutte, die werd gegeven aan alle federale stuurgroepen in ons bisdom.
Bijna overal zijn in ons bisdom federaties gevormd. Er werd werk gemaakt van een minimumprogramma (oprichten van een federale stuurgroep, nieuwe schikking van de eucharistievieringen, federale aanpak van Kerk + Leven). Overal in ons bisdom hebben de federaties een verschillende ontwikkeling qua groeiritme en intensiteit. Men acht nu de tijd rijp voor een nieuwe pastorale impuls. (lees verder...)

19 september 2007

Regelmatig hoor je zeggen dat de kennis van het christelijk geloof van deelnemers aan allerhande quizprogramma's op radio of televisie zo mager uitvalt.
Zelf stellen we vast dat in liturgische vieringen vele mensen het Onzevader of het Weesgegroet niet (kunnen) meebidden. De geloofskennis is bij veel mensen afgenomen. (lees verder...)

26 september 2007

In een brief van Mgr. Van Looy lazen we deze mooie tekst over 'Groeien in geloof'. Het is het thema voor de komende jaren in heel de Vlaamse Kerk. Mooi om eens de stem te horen van de bisschop van Gent hierover. (lees verder...)

lees de recentste kroniek