Federale kroniek - 27 mei 2015


DEEL ONS VERHAAL

Jezus' voorbeeld volgen en goed doen

Goede mensen van onze parochie Sint-Pius X,
goede mensen van onze parochie Sint-Elooi,
goede mensen van onze federatie Sint-Amandus,

De maand mei loopt op z'n laatste voetjes. Juni lonkt reeds. De tijd waarin onze studenten alle leerstof verder verwerken tot een voor hen verstaanbaar geheel. Klaar om te tonen aan leerkrachten, docenten en professoren dat ze rijp zijn voor een nieuw school- of academiejaar, of zelfs voor de arbeidsmarkt.
Ook de volgende persoon, lid van de federale stuurgroep, is met opleidingen bezig. U leest er alles over in onderstaand interview. De vragen komen u ondertussen al bekend voor, neem ik aan.

Met veel plezier stel ik u deze week Magda Kusters voor, bekend als 'de lieve mevrouw van de kinderwoorddienst of afgekort KWD' in Pius X.

- Wil je je eens voorstellen aan de lezers van de federale kroniek?
Ik ben geboren op 13 augustus 1959 in Genk als jongste dochter van de familie met vier oudere broers. Mijn papa was bakker en mijn mama was regentes snit en naad. Ik ben gehuwd in 1979 met Rudolf Brison en heb twee dochters. Nathalie is 31 jaar en Caroline is 29 jaar.
Wij zijn van het verre Limburg naar Kuurne komen wonen in 1982 omdat Rudolf hier werk had in Wevelgem. Rudolf is burgerlijk ingenieur bouwkunde en heeft de tribune van KV Kortrijk laten zetten in die tijd.
Door vrienden ben ik terecht gekomen in Pius X waar toen nog John Dekimpe pastoor was. Ik vond de samenzang en het samen bidden zo goed dat ik naar Pius X ben blijven komen op zondag. Daarna zijn dan priester Geert en priester Nol gekomen in plaats van John Dekimpe.
Met de KWD ben ik begonnen in 2004 in Pius X. Annemie Mesdagh deed dit toen alleen en priester Geert had mij al eens aangesproken of dit niets voor mij zou zijn. Ik had daarvoor al een aantal jaren in de parochie Sint-Pieter te Kuurne KWD gegeven, dus dit was geen probleem. In oktober 2009 ben ik bij de parochieraad van Pius X gekomen.
Met de catechese ben ik begonnen in 2010 tot 2014. Daarna ben ik door priester Geert gevraagd om in de federale stuurgroep te komen.
Ik werk in het opleidingscentrum van VDAB te Rekkem als administratief bediende en doe onthaal, planning en administratie van de opleiding heftruck.

- Hoe ziet je de kerk als gemeenschap evolueren?
In de kerk kun je even ontsnappen aan de drukte van elke dag en tot bezinning komen en van de stilte genieten die soms in ons jachtige leven ontbreekt. Graag zou ik ook meer jonge gezinnen en kinderen in de kerk zien die geloven in Jezus' blijde boodschap en zich hiervoor ook willen inzetten. Jezus' voorbeeld volgen en goed doen. Door samen te bidden en te zingen en zich voluit in te zetten voor het goede maak je je leven rijker en voel je je nuttig en blij!

- Je bent lid van de federale stuurgroep (FS). Waarom?
Ik ben lid van de federale stuurgroep omdat ik mij, samen met de andere leden van dit team, wil nuttig maken voor de federatie door actief mee te werken aan verschillende projecten die ten goede komen voor de parochiegemeenschap.

- Waarover ben je tevreden als je de werking van de FS bekijkt?
Door de goede samenwerking tussen de twee parochies kan er veel verwezenlijkt worden. Daarom is communicatie en samenspraak zo belangrijk. Ieder lid van de federale stuurgroep doet een enorme inspanning om alle activiteiten op de parochie zo goed mogelijk te laten verlopen. Omdat het toch allemaal vrijwilligers zijn die zich ten volle inzetten voor de parochie is dit zeker een dikke pluim op de hoed van het ganse team.

- Waarin kunnen we als federatie nog groeien?
We kunnen als federatie nog veel groeien door verschillende activiteiten samen te doen, want zoals het spreekwoord zegt “samen sterk in werk” kan er meer gerealiseerd worden door de meningen, voorstellen en inbreng van ieders talent samen te voegen tot n mooi geheel.

Met deze gevleugelde woorden, waarmee Magda, misschien zonder het te beseffen, een link legt tussen haar engagementen in haar job en in de parochie wens ik u het allerbeste.
Met de beste groeten van de priesters, diakens en alle medewerkers.

Gaarne zien

Laat ons WERK MAKEN
van gemeenschap
en van een manier van leven
waar mensen mekaar graag zien.
Waar vriendschap groeit
en wij elkaar een ruimte geven van geborgenheid.

Een warm-menselijke werkplaats,
waar ieder mens ervaren kan:
ik ben graag gezien, zomaar, onvoorwaardelijk.
Waar wij elkaar ontmoeten en onthalen
en eenieders anders zijn aanvaard en gerespecteerd wordt.

Waar verbondenheid sterker is dan het conflict.
Anders dan de koude onverschilligheid
en het kille elk-voor-zich,
willen wij ons laten raken door mensen, dicht en ver.

Tegen de stroming in,
die liefde herleidt tot consumptieartikel en mensen tot genotmiddelen,
zal ons gaarne zien te herkennen zijn aan
tederheid en fijngevoeligheid in ons omgaan met elkaar,
aan diep respect voor wat een mens broos en kwetsbaar maakt.

Ons gaarne zien zal voelbaar zijn en hoorbaar in ons spreken.
Het zal vooral te zien, te meten zijn aan
de tijd die gegeven wordt om' thuis te komen bij elkaar'
met je vreugde en pijn, je twijfels en gebrokenheid,
en aan de trouw in mindere dagen.

Laat ons WERK MAKEN van een gemeenschap
die zichtbaar maakt dat God liefde is.

(bron: www.kobrugge.be/pastoraal)

overzicht kronieken