Federale kroniek - 20 mei 2015


DEEL ONS VERHAAL

Mensen nabij zijn is een fantastische opdracht

Goede mensen van onze parochie Sint-Pius X,
goede mensen van onze parochie Sint-Elooi,
goede mensen van onze federatie Sint-Amandus,

U genoot vast van het verlengd weekend van O.L.H.-Hemelvaart en nu zijn we op weg naar Pinksteren, het slot van de paaskring waarover ik u vroeger reeds schreef.

Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Ik probeer het aan mijn leerlingen op school te vergelijken met hoe het bij hen in de klas vaak is: er is een aangename sfeer, er heerst een goede geest, het is er geest-ig om te vertoeven. Vanuit die geest/Geest buiten komen, zorgt dat je je goed voelt en je bent als fiere leerling een beetje de vertegenwoordiger van die klas/school en je komt als dusdanig ook naar buiten. Met de eerste leerlingen en die eerste kerkgemeenschap was het vast ook zo.
In de documentaire 'In God's hand' ontdekte ik recent het verhaal van drie priesters die in hun enthousiasme een deel gefnuikt werden door regeltjes en wetten. Zou dit de bedoeling zijn geweest toen de eerste christenen met hun enthousiasme het verhaal van Jezus vertelden en beleefden?
In de nabespreking verwoordde één van de personages uit de documentaire dat ons engagement belangrijk is, maar toch verschilt van de inzet van niet-gelovigen, omdat de motivatie van waaruit we werken en leven toch verschilt. We leven vanuit een stroom van Liefde. Woorden en daden zijn leeg als ze niet vanuit ons Hart komen.

Daarom stel ik u deze week, als derde in de rij, graag Walter Deschodt voor, niet woonachtig binnen onze federatie, maar heel actief betrokken als gebedsvoorganger in uitvaarten en dirigent van het Sint-Elooiskoor.

- Wil je je eens voorstellen aan de lezers van de federale kroniek?
Ik ben Walter Deschodt en koos er destijds voor om godsdienstwetenschappen te studeren.
Dit heeft mij altijd geboeid tot op vandaag. Mensen nabij zijn, zowel de jeugd als de volwassenen is een fantastische opdracht.

- Hoe zie je de kerk als gemeenschap evolueren?
We gaan naar een vernieuwd kerkbeeld waar lekenvorming een noodzakelijk gegeven wordt. De kerkgemeenschap moet een zingeving uitstralen waar liefde een basisbeginsel is om een gemeenschap te dragen.

- Je bent lid van de federale stuurgroep (FS). Waarom?
Zovele jaren terug hebben ze mij gevraagd om lid te worden. Ik vind het zinvol om samen met anderen een plaatselijke kerkgemeenschap te helpen dragen.

- Waarover ben je tevreden als je de werking van de FS bekijkt?
Dat we eensgezind proberen oplossingen te zoeken, op een rustgevende manier met elkaar kunnen omgaan en eerbied hebben voor elkanders woord en gedacht.

- Waarin kunnen we als federatie nog groeien?
Door ons verder in te zetten en te zoeken naar jongere mensen die geloven in een christelijke gemeenschap.

Ik wens u een mooi, begeesterend pinksterweekend toe.
Met de beste groeten van de priesters, diakens en alle medewerkers.

Kom, Heilige Geest

Wanneer het me niet meer kan schelen,
wanneer het genoeg is geweest,
wanneer alles lijkt tegen te gaan,
wanneer ik me terugplooi op mezelf,
wanneer ik beschaamd ben over mezelf,
kom dan, heilige Geest.

Wanneer ik bergen wil verzetten,
wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,
wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen,
wanneer ik vergeving wil vragen en schenken,
kom dan, heilige Geest.

Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind,
wil troosten en de woorden niet ken,
wil helpen en niet weet hoe,
wanneer ik wil geloven, hopen en beminnen,
kom dan, heilige Geest.

(bron: www.sint-baafs.be)

overzicht kronieken