Federale kroniek - 13 mei 2015


DEEL ONS VERHAAL

Evolueren naar kleine actieve groepen van gelovige christenen

Goede mensen van onze parochie Sint-Pius X,
goede mensen van onze parochie Sint-Elooi,
goede mensen van onze federatie Sint-Amandus,

We zijn op weg naar Hemelvaart. Een begrip dat zelfs in het Oude Testament een paar keer aan bod komt. Wij verstaan hier echter onder dat Jezus terugkeert naar zijn Vader, zoals beschreven in de Handelingen van de Apostelen.

Hemelvaart, veertig dagen na Pasen of tien dagen voor Pinksteren, is ook de dag waarop Rerum Novarum herdacht wordt, dé pauselijke encycliek over sociale rechtvaardigheid. Politici vandaag de dag kunnen daar best eens te rade gaan als ze nieuwe maatregelen overwegen.

Vorige week beloofde ik u een reeks 'luchtiger kronieken' waarin ik met veel plezier de medewerkers van de federale stuurgroep aan u presenteer.

Als tweede in de rij stel ik u graag Pieter Mayeur voor, woonachtig op de PiusX-parochie, voorzitter ad interim van de parochieraad op Pius X en actief binnen de Lydia-werking.

- Wil je je eens voorstellen aan de lezers van de federale kroniek?
Pieter Mayeur, 39 jaar geleden getrouwd met Annemie Meerschaert. Wij hebben drie kinderen, getrouwd of samenwonend, vijf kleinkinderen tussen een en negen jaar. Ik werkte 38 jaar lang in de grafische sector. Ben sinds vier jaar met brugpensioen. Mijn hobby is steeds muziek geweest. Ik volgde de jeugdmuziekschool in het Sint-Amandscollege, zong in de jeugdkoren Mizambi en de Nachtegalen, musiceerde en zong dan in de kleinkunstgroep duo+4, later in Rondo. Zing nu nog in het bevriend huiskoor BassoAlte en ben dirigent van Alfabet. Als twintiger was ik sociaal geëngageerd als medestichter van de ziekenomroep Studio Bloema (bestaat nog steeds). Nu ben ik coördinator en actieve vrijwilliger bij de Lydia-groep, die tachtigplussers op de parochie bezoekt. Ik ben voorzitter ad interim van de parochieraad op Sint-Pius X en lid van de federale stuurgroep van de Sint-Amandusfederatie

- Hoe zie je de kerk als gemeenschap evolueren?
Ik denk dat wij evolueren naar kleine actieve groepen van gelovige christenen, waar de nu bestaande structuren zoals binnen de huidige kerk, onbelangrijk zullen zijn. Ik vergelijk graag met Taizé.

- Je bent lid van de federale stuurgroep (FS). Waarom?
Ik ben graag lid van de federale stuurgroep, zolang die dezelfde functie en uitstraling heeft zoals enkele jaren geleden het geval was bij het oprichten van de federaties.

- Waarover ben je tevreden als je de werking van de FS bekijkt?
De federale stuurgroep moet in verbinding staan met actieve gemeenschappen, met parochies die via de parochieraden signalen doorgeven naar de federale stuurgroep die dan de nodige passende beslissingen neemt. Ik ben tevreden zolang dit zo blijft.

- Waarin kunnen we als federatie nog groeien?
Groeien kan men als men als federatie gerespecteerd wordt door dekenij en bisdom, en als men zelf iedereen binnen de federatie respecteert. Groeien kan men in een betere communicatie met de bestaande verenigingen.

Ik wens u een gezellig hemelvaartweekend en een zonnige meimaand toe.
Met de beste groeten van de priesters, diakens en alle medewerkers.

Spreken over God

'Elk woord, elk beeld dat we
gebruiken voor God is eerder een
vertekening dan een beschrijving.'

'Maar hoe kunnen we dan spreken over God?'

'Door te zwijgen.'

'Waarom spreek jij dan in woorden?'

Toen begon de meester luid te lachen.
Hij zei: 'Als ik spreek,
luister dan niet naar de woorden, mijn vriend.
Luister naar de stilte.'

Anthony de Mello sj
uit: 'Warme woorden' door Kolet Janssen

overzicht kronieken