Federale kroniek - 29 april 2015


DEEL ONS VERHAAL

Meimaand, Mariamaand

Meimaand, Mariamaandů
Dit doet me denken aan de traditie die ik als kind meemaakte in Izegem. Met de volksdansgroep 'Die Boose' dansten we in Brugge bij de meiboomfeesten en we gingen jaarlijks met de vormelingen en leden van de +13werking met de fiets naar Dadizele. Moedige parochianen deden de bedevaart zelfs te voet. Als kind keken we vooral uit naar de belofte om na de dienst in de basiliek naar het pretpark 'Dadipark' te mogen gaan. Maar toch.
Ook onze federatie biedt u de kans om de dienst in de basiliek in Dadizele te beleven. Om 8 uur wordt de viering opgeluisterd door het Sint-Elooiskoor, aangevuld door sympathisanten die graag eenvoudige Marialiederen zingen. Na de viering wordt ook een 'rosarium' voorzien naast de basiliek. De moeite waard, werd me ingefluisterd. Bent u ge´nteresseerd, maar lukt het moeilijk om er te geraken? Geen probleem, er kan voor vervoer gezorgd worden. U neemt hiervoor contact op met Walter en Kristina Deschodt, tel. 056 75 97 04.
Misschien denkt u nu al spontaan aan liederen ter ere van Maria, zoals 'Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men U, Maria tegen'ů Inderdaad, hier en daar zal je onderweg mooi versierde kapelletjes ontdekken in deze meimaand. Een plek om even te verpozen met de fiets of te genieten van de schaduw, de stilte, gebedů

Hoe komen we echter aan deze Mariaverering? U weet ondertussen dat ik het fijn vind om op zoek te gaan naar achtergrondinformatie over dingen die we soms als (te) vanzelfsprekend ervaren en zelfs niet meer in vraag stellen.
Net zoals bij andere katholieke feesten heeft ook de toewijding van een maand aan Maria een heidense achtergrond. Bij de Romeinen werd de maand mei (maius) naar Maia vernoemd. Zij was de oudste en mooiste van de Pleiaden, dit waren de dochters van Atlas en Pleione. Het Griekse woord 'maia' betekende oorspronkelijk 'moeder' (en later ook vroedvrouw). De Romeinen vereerden dan ook deze Griekse moedergodin omdat zij de natuur deed bloeien. Ook de Kelten en Germanen vierden de groeikracht van de natuur en de overwinning van de zomer op de winter.

In de vroege Middeleeuwen kwam Maria steeds meer in de aandacht, want in ItaliŰ ontstond in de dertiende eeuw de idee om de meimaand geheel in het teken te stellen van de Mariaverering. De verspreiding van dit gebruik werd gerealiseerd onder impuls van de jezu´eten en kapucijnen.
In de negentiende eeuw kwamen er zelfs aflaten bij te pas. Wie zich op een bijzondere wijze toelegde op de verering van Maria kon zelfs een aflaat krijgen (paus Pius VII en paus Pius IX kunnen hierbij genoemd worden). Aflaten zijn trouwens kwijtscheldingen van tijdelijke straffen in het Vagevuur. In die eeuw, met een godsbeeld dat niet meer het onze is, betekenden deze aflaten nog veel. Nu in de eenentwintigste eeuw vinden we eerder de eenvoud en toewijding van Maria noemens- en bewonderenswaardig.
Daarom is zij, volgens mij, een bloemetje waard bij het Mariabeeld thuis of in de kerk.

Ik wens u een mooie en zonnige meimaand toe.

Met de beste groeten van de priesters, diakens en alle medewerkers.

Gebed

Wees gegroet Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gezegend zijt Gij boven alle de vrouwen
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus
Heilige Maria, moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

overzicht kronieken