Federale kroniek - 22 april 2015


DEEL ONS VERHAAL

De kringloop van het kerkelijk jaar

Goede mensen van onze parochie Sint-Pius X,
goede mensen van onze parochie Sint-Elooi,
goede mensen van onze federatie Sint-Amandus,

Waar jongeren vandaag de dag niet zo veel meer over weten is de kringloop van het kerkelijk jaar. Onze vormelingen zouden hiervan op de hoogte moeten zijn, maar misschien is dit een beetje ijdele hoop.
De kracht en sterkte van tradities is natuurlijk de herhaling en de zekerheid dat dit ieder jaar terug komt, net zoals de seizoenen… Wat als er na de lente geen zomer zou zijn? Of na de winter geen lente? Nee, dit zouden we minder fijn vinden.

Ik wil met jullie even de theorie van een kerkelijk jaar bekijken. Er zijn in het kerkelijk jaar twee grote kringen: de paaskring en de kerstkring. Daarnaast is er ook 'de tijd door het jaar'.
Het kerkelijk jaar start met de kerstkring die aanvangt met de eerste zondag van de advent, gaat over Kerstmis tot aan de vierde zondag na Driekoningen. Daarna heb je de 'tijd door het jaar', die opgevolgd wordt door de paaskring. Die paaskring start op Aswoensdag en eindigt vijftig dagen na Pasen met Pinksteren. Deze paastijd wordt opnieuw gevolgd door 'de tijd door het jaar' en zo komen we terug uit op de kerstkring.

Ook de liturgische gewaden volgen deze ritmiek: iedere kleur heeft zijn eigen periode in het kerkelijk jaar en zijn eigen betekenis.

Paars wordt gebruikt in de veertig dagen voor Pasen en in de advent voor Kerstmis. Het wordt zeker gedragen bij de diensten van de uitvaart en op Allerzielen. Het is de kleur van boete en soberheid.

Wit staat symbool voor zuiverheid en geluk en wordt gedragen op de dagen van de kersttijd (vanaf het hoogfeest van Kerstmis, 25 december, tot en met het feest van het Doopsel van de Heer (de zondag na 6 januari).
Wit wordt gedragen in de gehele paastijd, op Hemelvaart en op feesten van de Heer die niet in verband staan met Zijn lijden. Ook op de feesten van Maria zie je deze kleur terug.

Groen wordt gedragen in de tijd door het jaar, alle zondagen buiten de kerst- en paastijd, advent en veertigdagentijd. Groen staat symbool voor verwachting en hoop.

Rood staat symbool voor de Heilige Geest en vind je terug op Pinksteren, en eventueel ook op Palmzondag, Goede Vrijdag en herdenkingsdagen van martelaren.

We staan er niet bij stil, maar het is vast even opletten voor de kosters van dienst om de correcte liturgische gewaden klaar te leggen voor een viering.

Ook huwelijksverjaardagen kennen een vaste benaming. En nu wij volop plannen aan het maken zijn voor een familiefeestje ter gelegenheid van onze twintigste huwelijksverjaardag, zocht ik voor u de betekenis van die jubilea eens op. Naast de zilveren en gouden trouwdag, bestaan er nog een heleboel andere jubileumdagen. Jubileum komt trouwens van 'jubelen', juichen, feesten!
Na één jaar vieren de gehuwden hun katoenen jubileum. Praktische geschenken, zoals een katoenen handdooek, zijn hier passend. Na vijf jaar viert men het houten jubileum: het huwelijk lijkt stand te houden. En na 7 jaar viert men het peterselie-jubileum - u leest het goed - verwijzend naar het groene en kruidige dat het huwelijksleven belooft. Tien jaar huwelijk is rozen waard. En vanaf nu merk je in de benamingen dat er stilaan gekozen wordt voor degelijke materialen: glas of kristal voor 15 jaar huwelijk, porselein voor 20 jaar samen, zilver voor 25 jaar, paarlen voor 30 jaar. Na veertig jaar verwijst robijn naar het brandende vuur van de liefde. Een gouden jubileum, voor vijftig jaar, mochten we al vieren in de familie. Maar diamant (60 jaar), briljant (65 jaar), steen (67,5 jaar), platina (70 jaar) en kroonjuwelen (75 jaar) zijn jubilea die minder en minder voorkomen…

Deze maand staat trouwens op de achterflap van de hefboomspreuk van Bond zonder Naam dat de mens een stuk natuur is. Naast de gewone dagen, de tijd door het jaar zijn er ook feestelijke momenten. Na eb komt vloed.
Je daarvan bewust zijn doet je leven… elke dag opnieuw.

Ik wens u de levengevende vreugde van het paasfeest.

Met de beste groeten van de priesters, diakens en alle medewerkers.

Bezinning uit het boek Prediker

Alles heeft zijn tijd
Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten
en een tijd om te rooien.
Er is een tijd om te doden
en een tijd om te helen,
een tijd om af te breken
en een tijd om op te bouwen.
Er is een tijd om te huilen
en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen
en een tijd om te dansen.
Er is een tijd om te ontvlammen
en een tijd om te verkillen,
een tijd om te omhelzen
en een tijd om af te weren.
Er is een tijd om te zoeken
en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren
en een tijd om weg te gooien.
Er is een tijd om te scheuren
en een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen
en een tijd om te spreken.
Er is een tijd om lief te hebben
en een tijd om te haten.
Er is een tijd voor oorlog
en er is een tijd voor vrede.

overzicht kronieken