Federale kroniek - 1 april 2015


DEEL ONS VERHAAL

Stilte die plaats maakt voor hoop

Goede mensen van onze parochie Sint-Pius X,
goede mensen van onze parochie Sint-Elooi,
goede mensen van onze federatie Sint-Amandus,

Bij de aanvang van de vasten maakte ik er u attent op dat 'wachten op iets' ook ver-wachten betekent. We gaan in de laatste rechte lijn naar Pasen toe. Hét feest bij uitstek voor alle christenen. Het aftellen is begonnen. We bevinden ons al in de Goede Week. Als voorbereiding op Pasen, beleefden we reeds in onze federatie de boeteviering en we zetten verdere stappen om federaal deze Goede Week te be-LEVEN.

Nu kunnen we samenkomen, gedenken, wachten, verwachten én vieren.

Laat mij met u even stilstaan bij de betekenis van deze dagen. Als we na het afscheid en de dood aan het graf staan van een geliefde, dan maken we het graag even stil. We denken terug aan de mooie momenten, verwoorden stilletjes de dankbaarheid om zoveel gedeelde en intense herinneringen. Ook Jezus' leerlingen moeten dit gevoeld en gedacht hebben op Goede Vrijdag. Is het nu echt allemaal voorbij? Is dit het dan?
En dan… maakt de stilte plaats voor hoop. Het stopt niet. Hij leeft, als we maar verder denken en doen, zoals Hij ons voordeed.
Pasen leert ons dat er een leven is na de dood, niet als vage en verre belofte. Nee, net daar waar mensen elkaar nabij zijn, daar waar mensen opstaan en Levengevend zijn voor elkaar. Net daarom is verrijzenis bijzonder. Het is een wonder dat er leven is na de dood, dat er toekomst is na de crisis. En het is ons gegeven, het gebeurt, ook aan ons. Als christenen zijn wij 'mensen van de weg': door de kracht van het Laatste Avondmaal zijn wij de levende getuigen van die hoop.

Ik wens u de levengevende vreugde van het Paasfeest.

Met de beste groeten van de priesters, diakens en alle medewerkers.

Gebed

Want als Hij is opgestaan vannacht
dan ook onze moed om te doen zoals Hij.
Want als Hij is opgestaan in deze vroege ochtend
dan ook onze wil om Hem te volgen.
Want als Hij is opgestaan,
dan ook ons geloof dat het donker
niet het laatste woord spreekt.
Als er iets nieuw is deze dag,
is het onze liefde geboren uit Hem
en bestemd voor de wereld.
Want als er iets is opgestaan,
is het ons antwoord op: “Heb je me lief?”

Uit: Intercity Bestemming Pasen

overzicht kronieken