Federale kroniek - 19 maart 2014


PUTTEN UIT DE BRON

Onze weg naar Pasen: soberheid

Goede mensen van onze parochie Sint-Pius X,
goede mensen van onze parochie Sint-Elooi,
goede mensen van onze federatie Sint-Amandus,

Ons aandachtspunt voor de veertig dagen naar Pasen toe hebben we in drie woorden samengevat: Stilte - Solidariteit - Soberheid. Vandaag gaan we in op soberheid.

Soberheid heeft niet zo'n goede klank in onze oren… want het moet met minder denken we dan. En voor een deel is dat ook waar. Soberheid heeft echter ook te maken met iets wegdoen om met meer smaak te kunnen ontvangen, te genieten en te waarderen wat we als geschenk krijgen. Het is eens nuttig na te denken of het niet met iets minder kan. Soberheid is eigenlijk het tegenovergestelde van consumeren en dingen gebruiken. We consumeren veel om erbij te horen. Bijvoorbeeld of we op reis gaan en ook naar waar bepaalt je status denken veel mensen. Welke auto je kan permitteren en welke iPhone je op zak hebt zijn ook een deel van het verhaal.

Door ons gehecht zijn aan veel materiële dingen, die onze status moeten voeden, verliezen we vaak de mensen uit het oog met wie we leven en de indruk ontstaat gemakkelijk dat God een overbodig product wordt. Voor wat heb je de mensen en ook God eigenlijk nodig? Zijn ze nuttig genoeg? Zo zie je dat soberheid en solidariteit hand in hand gaan… want zo kan je van harte delen met anderen. Daarom is vasten ook loslaten en sober proberen te worden om plaats te maken om met Pasen Christus te ontmoeten.

In de tijd van voorbereiding naar Pasen toe wordt ons de kans gegeven om in eigen hart te kijken en met alles naar Jezus te gaan. Het gaat over de verzoening met God en met elkaar in het sacrament van boete en verzoening. Dit mooie sacrament werd in de loop van de laatste vijftig jaar met argwaan bekeken. Heel veel mensen hebben het als veroordelend ervaren - vandaar dat het moeilijk bespreekbaar is tot op vandaag - vooral voor de oudere generatie. Jonge mensen hebben het vaak nooit meegemaakt en weten niet wat dit sacrament aan 'schatten van leven' in zich draagt.

Het bijzonderste in het sacrament van de verzoening is niet te beseffen hoe slecht we zijn: neen!!! Het belangrijkste is dat we bij de Levende Heer Jezus verzoening ontvangen en een nieuwe kans krijgen.

De scholen op onze federatie voorzien een mooi verzorgde verzoeningsviering komende week. Elk jaar kiezen we met de federatie voor een federale verzoeningsviering: dit jaar is het ook in de Sint-Elooiskerk en nu op woensdag 26 maart om 19.00 uur. Dit moment van bevraging en terugblik is geen veroordeling. We mogen naar het Licht van Pasen gaan en worden genezen als mens, in deze voorbereidingstijd naar Pasen. We wensen jullie allemaal deze verzoening en genezing toe. De vormelingen van beide parochiegemeenschappen sluiten aan om het sacrament van verzoening te ontvangen in voorbereiding naar hun vormsel toe. Iedereen is van harte welkom!

Met heel genegen groeten van jullie pastoors, diakens en medewerkers.

Gebed van de week

God,
wees onze Gids in de woestijn,
sterk ons in ons voornemen
op zoek te gaan naar U,
Bron van Levend water.

Open onze ogen
en ons hart voor elkaar.
Doe ons oog hebben
voor de nood van anderen,
voor de dorst van al Uw kinderen,
die uitkijken naar een betere wereld,
zoals Gij die hebt gedroomd.

Amen.

overzicht kronieken