Federale kroniek - 8 januari 2014


PUTTEN UIT DE BRON

De vreugde van de Blijde Boodschap

Goede mensen van onze parochie Sint-Pius X,
goede mensen van onze parochie Sint-Elooi,
goede mensen van onze federatie Sint-Amandus,

Een nieuw jaar is begonnen omdat onze aarde een nieuwe omwenteling rond de zon is begonnen. Daarbij doorloopt ze dezelfde baan als vorig jaar. Voor de hemellichamen verandert er bijzonder weinig. Maar voor ons die leven op de aarde is dat anders. Het leven verandert voortdurend, aangename en minder aangename dingen op persoonlijk vlak of als samenleving volgen elkaar op. We wensen dat je gespaard mag blijven van ziekte en ongeluk en als er iets misloopt dat je je mag gedragen weten door familie, vrienden en door de geloofsgemeenschap rond Christus.

Voor ons geeft elk jaar een nieuw elan, een nieuw energiestoot, nieuw enthousiasme en nieuwe moed om eraan te beginnen en door te zetten. De aarde maakt een cyclische beweging rond de zon. Dat zal in mensentaal nog wel een eeuwigheid duren. Het leven van ons als mens is veel korter en een evolutie van geboorte naar dood, of voor een christen spreken we beter van onze 'nieuwe geboorte'.

Kijkend naar ons zonnestelsel, naar de kosmos komen er vragen bij je op. Als je 's avonds buiten in het gras ligt als het donker is bij een heldere hemel en dan naar boven kijkt dan is het een overweldigend schouwspel. Christenen geloven in God als Schepper die ons dit mooie geschenk gunt. Maar we geloven ook dat God de voltooier is van al wat bestaat. Daarom wensen we allen de vreugde van de Blijde Boodschap: een besef van Gods onbegrensde liefde waarin je je geborgen mag voelen. Wie je ook bent of hoe je je ook voelt. Dat je zijn milde aanwezigheid mag ervaren in het gebed, in de verbondenheid met de schepping en met de mensen die met jou samen op stap gaan door het leven.

Toon Hermans verwoordt het zo: 'We moeten leren de uren van het geluk, de dagen, de maanden of de jaren, te proeven als wijn, te beleven tot diep in je botten. Want jezelf bewust zijn van geluk, het opdrinken ervan alsof je champagne drinkt, moet een uitzonderlijk gunstige invloed hebben op je lichaam. In zekere zin is gelukkig zijn... gezond zijn. 'Gejammer is slecht voor het gebeente', staat ergens in de Bijbel. Daar twijfel ik geen seconde aan, maar ik ben er ook heilig van overtuigd, dat de bewuste beleving van momenten van geluk weldadig is voor je gestel. Als we zó kamerbreed kunnen klagen over ons ongeluk, waarom zingen we ons geluk dan niet veel luider uit dan we doen!'

Met heel genegen groeten van jullie pastoors, diakens en medewerkers.

Wegwijzers voor het nieuwe jaar

Moge je liefde steeds rijker worden
aan inzicht en fijngevoeligheid
om te onderscheiden waar het op aankomt.

(Paulus)

De dialoog is een houding
waardoor je plaats maakt voor de andere,
hoe verschillend ook van jou.
Je vindt dat hij drager is
van een stukje waarheid
dat jou ontbreekt.

(P. Claverie)

overzicht kronieken