Federale kroniek - 29 september 2010


OPNIEUW GEBOREN WORDEN - DE SACRAMENTEN

Oktober missiemaand

Goede mensen van onze parochie Sint-Pius X,
goede mensen van onze parochie Sint-Elooi,
goede mensen van onze federatie Sint-Amandus,

De vorige artikels waren bijna een verslag van wat in de federale stuurgroep aan bod kwam i.v.m. de sacramenten. We gaan daar binnenkort mee verder na de volgende bespreking in de stuurgroep.

In oktober nodigt de geloofsgemeenschap ons uit om horizonten te verleggen. Over alle grenzen heen zendt Jezus al tweeduizend jaar mensen uit om het Evangelie te brengen. Ook wij hebben gehoord over Jezus’ Boodschap doordat anderen er ons hebben over gesproken. Overal moet de Goede Boodschap klinken dat wij in Jezus gered zijn: oktober is missiemaand!

De patroon van onze federatie is een missionaris. Sint-Amandus kwam als missiebisschop uit Aquitanië naar onze streek om hier het Evangelie te brengen. En het zaad heeft veel vrucht gedragen. Hij wordt trouwens ‘de apostel van Vlaanderen’ genoemd. En niet enkel Sint-Amandus was zo’n missionaire geest. Ook Sint-Elooi is een missionaris van het eerste uur. Zowel Sint-Amandus en Sint-Elooi willen ons vandaag blijven inspireren. Ja, we moeten een missionaire gemeenschap blijven. Vlamingen zijn altijd goede missionarissen geweest. Met handen die konden werken en heel veel edelmoedigheid zijn zoveel mensen uit onze streek ver weg getrokken om Jezus’ boodschap uit te dragen. In elke tijd op een andere wijze weliswaar. Schitterend werk hebben ze er verzet en verzetten ze er nog! Ze zijn getuigen van Gods Liefde voor alle mensen!

Er zijn drie missionarissen werkzaam op diverse plaatsen in de wereld van op onze federatie Sint-Amandus. Het is een kans en een gelegenheid om eens zelf naar hen een brief te schrijven en een woordje te wisselen met geloofsbroeders en –zusters werkzaam in heel diverse omstandigheden. Daarom plaatsen we de adressen die we van hen hebben hier in Kerk en Leven. Je zult er hen zeker een plezier mee doen.

Pater André Boone
Collegio Nostra Sra del Rosaria
Florida 1278
60.000 Paysandù
URUGUAY
andresboone@gmail.com

Zuster Annie Deseyn
C.P. 77063
26001- 970 Nova Iguaçu
Rio de Janeiro
BRASIL

E.H. Jean Hostens
St. Gerard
1595 Port-au-Prince
1110 HAITI

Dialoog is heel belangrijk voor het christen-zijn, kijken we maar naar Jezus zelf en de verschillende ontmoetingen die beschreven staan in de evangelies. De christelijke dialoog vertrekt altijd vanuit de Vader die ons op pad zendt om zijn liefde binnen alle culturen en op alle tijden aan mensen bekend te maken. Dialoog in gebed met God is het uitgangspunt en ook het eindpunt waarbij we de Heer danken voor de kansen die we kregen van Hem. In de loop van de maand oktober zullen we in de liturgie dus aandacht hebben voor de dialoog met onze geloofsgenoten: hier en ver weg.

Namens de pastoors, de diakens en alle medewerkers.

Gebed voor de start van de dag

Heer Jezus,
maak van mij een goed mens,
in de eenvoudige betekenis van het woord.
Eén die mee kan genieten én mee kan lijden,
die altijd van anderen het goede denkt,
die iemand graag plezier doet of een dienst bewijst.

Eén die mild is, zonder aarzeling of voorzichtigheid,
Eén die breed is van opvatting:
die het goede onderscheidt,
ook waar anderen veroordelen.

Maak me rustig, Heer,
in mijn handel en wandel,
een weldaad voor gejaagden.
Geduldig ook,
wanneer ik onrecht lijd of meen te lijden.

Eén die tot elk offer bereid is,
op wie men kan steunen,
ook als het moeite kost,
ja, dan het zekerst.

Eén die zich totaal vergeet voor anderen
en voor de belangen van God.

Heer, leer me goed te zijn, zoals Gij dat zijt:
zachtmoedig en ootmoedig van hart.
En laat mij velen die belast en beladen zijn
leiden tot uw verkwikking. Amen.

Chris Saelens, 30 jaar aalmoezenier in de gevangenis van Brugge

overzicht kronieken