Federale kroniek - 15 september 2010


OPNIEUW GEBOREN WORDEN - DE SACRAMENTEN

Het doopsel

Goede mensen van onze parochie Sint-Pius X,
goede mensen van onze parochie Sint-Elooi,
goede mensen van onze federatie Sint-Amandus,

Woensdag 25 augustus was de start van het nieuwe werkjaar voor de federale stuurgroep: de beleidsgroep van onze federatie St.-Amandus. Daar hebben we een eerste keer het nieuwe jaarthema doorgenomen en ook gezien wat nu gebeurt met de sacramenten op onze federatie. Na een beschrijving vorige week staat hier het vervolg van de besprekingen in de federale stuurgroep. Dit keer gaat het over het doopsel. Met dank aan Jes Hennion die verslag maakte van deze bijeenkomst.

De tekst van Stefaan Franco die ons werd aangereikt bij het doopsel geeft goed de drievoudige inhoud weer: Gods Geest wordt ons geschonken, het zorgt voor een band met Christus en het verdiept onze relatie met de geloofsgemeenschap.

Er waren enkele bedenkingen bij het doopsel van een boreling. Hier is er geen enkele bewuste daad van de dopeling zelf. Door het doopsel zijn we van de zonde bevrijd maar is een boreling dan al zondig? Toch is het iets prachtigs! De ouders beslissen om het kind te laten opnemen in de geloofsgemeenschap. Het is belangrijk voldoende over ons doopsel te spreken. Dat bij de hernieuwing van onze doopbeloften op Pasen duidelijker vermelden. Op dit moment kiezen we er wel bewust voor om ja te zeggen aan Christus en neen aan het kwaad. Het is telkens opnieuw een uitdaging om meer en meer christen te worden. Elke mens kan zelf kiezen om verder op weg te gaan met Christus of het geloof de rug toe te keren. Het doopsel is pas een begin, we worden elke dag opgeroepen om steeds meer christen te worden. Het is noodzakelijk om eenvoudige woorden te gebruiken bij ouders die komen om hun kindje te laten dopen.

Aansluitend wierpen we een licht op de praktijk van de kinderdoopsels op onze parochies.

Diaken Dirk Vergote vertelt hoe hij samen met zijn vrouw Kris de ouders uitnodigt van de dopeling uit bij hen thuis voor een gesprek aan de hand van het boekje van de doopviering. Ook bij diaken Dirk Deceuninck gebeurt de voorbereiding samen met zijn vrouw Ann op vergelijkbare wijze. In het gesprek worden alle elementen van het doopsel uitgelegd. Er wordt ook gevraagd naar de reden waarom ouders hun kindje willen laten dopen. De redenen zijn heel uiteenlopend, ook vaak met het vooruitzicht op de eerste communie. Soms moet er wat bijgestuurd worden in de gekozen teksten, wel blijven we soepel. Het doopsel gebeurt in de kerk. Eigenlijk kan je aan niemand het doopsel als christen weigeren. Het aantal doopsels vermindert wel. Er zal in de toekomst gebruik gemaakt worden van het paspoort van een christen. Het is een kaart waar verschillende gegevens worden op genoteerd en die wordt aangevuld met eerste communie en het vormsel.

De ouders en hun dopeling worden uitgenodigd om vůůr en na het doopsel toch eens deel te nemen aan de gemeenschapsvieringen. Dat is niet evident, maar we blijven de mensen daartoe zeker uitnodigen. In St.-Pius X zien we dat er wel enkelen zijn die vooraf de viering op zondag meemaken.

In de lichtmisviering begin februari, waarbij we de kruikjes van het doopsel geven aan de ouders is er een 3/4 opkomst na schriftelijke en telefonische uitnodiging. Het is goed dat ook telkens een ontmoetingsmoment is voorzien na de eucharistie om de band met de geloofsgemeenschap te bevestigen.

We vonden het raadzaam dat af en toe eens een doopsel tijdens de gemeenschapsviering op zondag kan plaatsvinden. Toch merken de diakens dat mensen het doopsel nog vooral als een intiem familiegebeuren zien. Ze zullen het wel blijven voorstellen zeker bij geŽngageerde mensen. Op andere plaatsen waar de nood aan voorgangers groter is houdt men groepsdopen. Niet zozeer in een gewone zondagsviering maar met enkele families samen. Dit is nog niet van toepassing voor ons door het geringe aantal.

Bij de mededingen in de viering is het goed dat de doopsels met warmte worden afgeroepen, en ook in de voorbeden en het canongebed worden vermeld. Kunnen ze ook achteraan worden uitgehangen ad valvas? Het toont dat we niet alleen een uitstervende kerk zijn. Er zijn ook nog nieuwe christenen.

Elk jaar hebben we enkele volwassenendoopsels.

De aanvraag gebeurt bij de parochiepriesters. Voor St.-Elooi bij pr. NoŽl, voor St.-Pius X bij pr. Geert. De duur van de voorbereiding is hier langer en gebeurt grondig om de motivatie te bevragen en te verdiepen. In ons bisdom is er een handleiding bij het traject van de voorbereiding en wij volgen die. Pasen en Kerstmis zijn uitgelezen feesten in de geloofsgemeenschap waarbij de volwassenen het doopsel kunnen ontvangen in de gemeenschapsviering.

Een hartelijk woord van dank voor de diakens die de voorbereiding en de nawerking bij het kinderdoopsel verzorgen! Ook hier is het ervaren van een gastvrije kerk zeer belangrijk.

Volgende week bekijken we het sacrament van het huwelijk en ons gesprek daarover in de federale stuurgroep.

Namens de pastoors, de diakens en alle medewerkers.

Gebed bij ons eigen doopsel

God,
wees ons nabij,
bescherm en behoed ons
zodat het geloof van ons doopsel nooit verwatert.
Help ons om als gedoopten te zorgen
dat uw doom met de wereld
niet in het water valt.
God,
help ons om uw engelen te zijn
die onze kinderen tonen
waar zij U op het spoor kunnen komen.
God,
ga met ons op weg,
maak ons tot volgelingen van Christus,
tot mensen van de Weg.
Amen.

E. Gommers

overzicht kronieken