Federale kroniek - 1 september 2010


DE SCHONE BELIJDENIS – OVER HET CREDO

Een nieuw werkjaar

Goede mensen van onze parochie Sint-Pius X,
goede mensen van onze parochie Sint-Elooi,
goede mensen van onze federatie Sint-Amandus,

De vakantie loopt ten einde en het nieuwe werkjaar begint. In het bedrijfsleven is de jaarlijkse vakantie al een tijdje achter de rug, men is er al weer volop aan de slag. Deze week draaien de schoolpoorten ook terug open om de leerkrachten, de kinderen en de jongeren te begroeten voor een nieuw schooljaar. Ook de Kerkgemeenschap bereidt zich voor op een nieuw werkjaar.

Het bedrijfsleven worstelt met de financiële en economische crisis door een heel moeilijke periode. Berichten in de media zeggen dat er hier en daar duidelijke lichtpuntjes te bespeuren zijn die opnieuw doen hopen op betere tijden. Laten we hopen dat er weer licht aan het eind van de tunnel komt voor mensen die het moeilijk hebben momenteel.

Zolang er kinderen zijn zal er school zijn. Jonge mensen opleiden en vormen opdat ze als volwassenen taken op zich nemen in de maatschappij van morgen is een uitdaging en grote verantwoordelijkheid voor het onderwijs. Vakbekwaam en zich voortdurend bijscholend staan de leerkrachten straks opnieuw voor de klas. We wensen allen in de onderwijswereld een verrijkend en deugddoend jaar toe.

Ook de federatie en de parochie beginnen straks met een nieuw werkjaar. De bisschoppen van ons land kozen ervoor dit jaar te plaatsen in het licht van de sacramenten. Samen met de federale stuurgroep en verschillenden diensten van de parochiepastoraal wordt dit jaar intens voorbereid momenteel. In het weekend van 18 en 19 september starten we met het nieuwe jaarthema, met een brief die de bisschop ons schrijft n.a.v. ‘sacramenten.’ Geloof is niet alleen voor de kinderleeftijd, het is mooi dat we ook met ons intellect en groeiende mogelijkheden gelovig kunnen zijn.

Jezus van Nazareth is een vreemde figuur die veel vragen oproept bij mensen die hem ontmoeten. We vinden tal van ervaringen daarvan in het evangelie. Maar ook vandaag, 2000 jaar later, is het zo. Hij doet mirakels en genezingen en vergeeft zonden. Hij plaatst zich op het niveau van God zelf. Jezus is niet als andere mensen maar is Hij Gods Zoon? Hij heeft zelf nooit in zijn leven uitdrukkelijk gezegd dat Hij Gods Zoon is. En wat wil dat dan zeggen? Zo reageren de mensen in Jezus’ tijd en ook in ons leven is dat zo. Jezus volgen is een weg van vallen en opstaan. Van zoeken en soms antwoorden vinden, maar ook veel vragen delen: bij lijden, bij overconsumptie, bij rijkdom en armoede, bij het zien van verschillende godsdiensten, bij onrecht,…

Met sacramenten bereiken we mensen die al één en ander weten van Jezus. Het is goed dat we via deze middelen mensen Jezus kunnen aanreiken. Maar laten we niet vergeten dat velen niet in contact komen daarmee. Het is een uitdaging om na te denken hoe we daarmee omgaan.

We wensen jullie allen een gezegend werkjaar toe en mag ons geloof verdiepen zodat onze wortels sterker worden. Mogen we elkaar daarin steunen op de federatie. Sterk ons vertrouwen in U Heer en in elkaar. Vuur ons aan met uw heilige Geest.

Namens de pastoors, de diakens en alle medewerkers.

Gebed voor deze week

Goede God,

help me om niet in te gaan
in het oppervlakkig zoeken naar welstand.
Open mijn ogen en mijn hart
voor wat werkelijk geluk en vreugde brengt.
Doe mij verlangen naar het Brood dat Jezus schenkt
en dat alles bevat waarvan ik leven kan.
Geef ons heden ons dagelijks brood
zodat Uw naam heilig zij.

Breng mij thuis bij Uw kinderen.
Geef me de warmte van een gemeenschap
die leeft van Uw Geest
zodat ik U kan danken mijn leven lang.
Amen.

overzicht kronieken