Federale kroniek - 25 augustus 2010


DE SCHONE BELIJDENIS – OVER HET CREDO

Het gebed van de Heer

Goede mensen van onze parochie Sint-Pius X,
goede mensen van onze parochie Sint-Elooi,
goede mensen van onze federatie Sint-Amandus,

Vorige week stonden we stil bij enkele voorwaarden om te bidden, eigenlijk enkele tips om tot rust te komen en wat leeft in ons hart bij God te brengen. We kunnen dit doen met onze eigen woorden en gedachten: zoals we zijn. Het Onze Vader is het gebed van alle christenen, het is een gebed dat ons bekend is en ook ons eigen gebed zuivert. Waarom geeft Jezus ons het Onze Vader, om zo te bidden?

Het Onze Vader is het gebed van Jezus. In het evangelie van Lucas vragen Jezus’ leerlingen om te leren bidden zoals Hij dat doet. Ze hebben Hem zien bidden en vragen: ‘Heer leer ons om te bidden.’ Blijkbaar suggereert Lucas onze onkunde om te bidden. De evangelist Mattheus echter toont enkele voorwaarden voor een waar gebed. We hebben er enkele aangereikt vorige week. En daarna leert Jezus aan zijn leerlingen het Onze Vader. Als wij bidden met het Onze Vader dan bidden wij de woorden die Jezus ons heeft gegeven en die we aannemen.

Zijn Vader en onze Vader? Als Jezus ons uitnodigt om met Hem het Onze Vader te bidden dan spreekt hij met ons als gelijke. We komen binnen in de relatie die Hij onderhoudt met wie Hij noemt, zijn Vader.

God heeft ons nodig. De drie eerste vragen van het Onze Vader zijn vreemd. We vragen dat zijn Naam geheiligd wordt, dat zijn Rijk mag komen, en dat zijn wil mag gebeuren op aarde als in de hemel. Gods almacht is er één van de liefde. Zijn Rijk kan maar komen als wij het willen, als wij er voor open staan. Mag heel ons leven afgestemd zijn op de snaren van Gods Liefde: dat is onze vraag nadat we hebben gezegd: Onze Vader.

Daarna komen de vragen die ons allen aangaan. Het dagelijks brood, de vergeving, verwijdering van de bekoring en de verlossing van het kwaad. Het brood is voor ons het eten, de vriendschap en ook de eucharistie. We vragen vergeving en moeten ons ook engageren om te vergeven. We bidden dat de bekoring niet te sterk mag zijn en dat het kwaad over ons niet het laatste woord mag hebben. We bidden om net als Jezus te worden bevrijd door de liefde van de Vader die sterker is dan de dood.

Allen zijn we broeders en zusters. Onze Vader bidden wil zeggen dat we de broederlijkheid kansen geven. Al we samen bidden als broeders en zusters dan worden we ook uitgenodigd om in ieder mens Jezus te herkennen, en consequent daar naar te leven. Het is een uitdagend gebed dat je niet zomaar bidt, het heeft heel wat consequenties. De Heer Jezus leert ons om te bidden en dat samen met onze broeders en zusters.

In de gemeenschapsviering, de eucharistie op zondag, bidden we samen het gebed van de Heer. Het is een sterk moment van verbondenheid en toewijding aan de Heer Jezus op onze parochie, verbonden met de hele wereldkerk. We kunnen het Onze Vader ook bidden ’s avonds met onze partner of bij de start van de dag. Voor andere mensen die we hebben ontmoet de afgelopen dag. Samen met de kinderen in de klas, of op kamp, of door ziekte getroffen. Of alleen in het verborgene,… maar verbonden met zoveel christenen over de hele wereld die ook dagelijks bidden met de woorden van Jezus.

Met de beste groeten van de pastoors, de diakens en alle medewerkers.

Gebed van de week

Onze Vader,
die in de hemelen zijt.
geheiligd zij uw Naam.
Uw Rijk kome,
uw wil geschiedde,
op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

overzicht kronieken