Federale kroniek - 21 juli 2010


DE SCHONE BELIJDENIS – OVER HET CREDO

Een tijd om op adem te komen

Goede mensen van onze parochie Sint-Pius X,
goede mensen van onze parochie Sint-Elooi,
goede mensen van onze federatie Sint-Amandus,

Met velen mogen wij genieten van een deugddoende vakantie. Het voorbije werkjaar is afgesloten, het nieuwe nog niet aangebroken. Een rustige tussentijd waaruit het drukke ‘gejaag’ verdwenen is. Een tijd ons gegund om op adem te komen en wat uit te rusten, om eens wat anders te doen en nieuwe perspectieven te ontdekken. Een tijd om eens erop uit te trekken, te genieten van de natuur en de cultuur. Een tijd om eens te doen waar we in het werkjaar wel naar verlangen maar nooit aan toe komen. Een tijd om de familie- en vriendschapsbanden wat intenser te beleven.
Vakantietijd laat ons toe veel nieuwe dingen mee te maken. Het doet ons in verwondering staan. Het maakt ons dankbare mensen. Vakantie laat toe dat we eens stilstaan en niet langer aan onszelf voorbijlopen. We kunnen onszelf ontmoeten, onszelf beter leren kennen, onze verlangens en angsten, ons diepste ik. We mogen ook stilstaan bij de bron van alle leven, bij God zelf. Hem willen we danken voor alles wat we mogen meemaken.
Tijdens de vakantie gaan ook mensen op bedevaart naar Lourdes, Banneux, Lisieux,… ook hen wensen we een aangename reis. We geven hen de vraag mee om intenties mee te nemen van de mensen van de parochies, in het bijzonder voor de zieken en de mensen die voor hen zorgen. Neem ook de intentie mee voor een gezegend nieuw werkjaar in de federatie en de St.-Michielsbeweging.
We willen ook stilstaan bij de vele mensen voor wie het woord ‘vakantie’ een andere betekenis heeft. De armen die zich geen uitstap of reis kunnen permitteren; de zwaar zieken die het bed niet kunnen verlaten; de zorgbehoevende bejaarden die elke dag thuis wachten op de komst van de verplegende; de gevangenen in hun overbevolkte gevangenis; de asielzoeker die bang wacht op nieuws; de alleenstaanden die in hun eenzaamheid de moed missen om op weg te gaan. Zoveel mensen voor wie de vakantiemaanden net dezelfde maanden zijn als alle andere maanden. Voor wie deze zomermaanden tergend traag voorbij gaan omdat zoveel mensen weg zijn. Met een kaartje en een bezoekje kunnen we hen laten delen in het mooie dat we in deze vakantie mogen meemaken. Denk eraan als je weg bent… het zal mensen deugd doen.

Met de beste groeten van de pastoors, de diakens en alle medewerkers.

Vakantiegebed

God,
Gij geeft ons dagen van arbeid en dagen van rust.
Wij bidden U:

Dat wij de wereld bewonen in vrijheid
en daarin Uw beeld herkennen.

Dat wij het huis liefhebben vanwaar wij uitgaan
en waarheen wij terugkeren.

Dat wij het vreemde en het eigene waarderen,
want de hele wereld is uw heerlijkheid.

Dat wij het hoge en het lage verzoenen,
hemel en aarde, lichaam en geest,
want uit de aarde zijn wij gevormd
en door uw adem zijn wij bezield.

Dat wij mogen leven in het broederlijk verbond
met licht en water en vuur en aarde,
en zo aan den lijve verlossing erevaren.

God, geef ons de vrijheid
om te genieten van al uw gaven
en leer ons om in alles dank te zeggen.

Zo worden wij ook voor elkaar tot kracht en genade,
tot een rustplaats van geborgenheid.

naar Frans Cromphout

overzicht kronieken