Federale kroniek - 24 juni 2015Tot midden 2015 werd in deze rubriek wekelijks een federale kroniek geplaatst. U kunt deze reeks artikelen nog raadplegen. Klik op overzicht voor een lijst van de bijdragen.


Samen verder groeien als kerk

Goede mensen van onze parochie Sint-Pius X,
goede mensen van onze parochie Sint-Elooi,
goede mensen van onze federatie Sint-Amandus,

De zomervakantie lonkt, plannen worden gesmeed, afspraken gemaakt… Een tijd waarin alles weer net een beetje anders loopt dan in het gewone jaar. Misschien wordt u wat meer ingeschakeld voor de opvang van kinderen, kleinkinderen, of de zorg voor buren, huisdieren…

Ook voor de federale kroniek sluit ik een traditie af. De gewoonte om week na week de leden van de federale stuurgroep voor te stellen, loopt stilaan op z'n eind. Jullie maakten reeds kennis met Vera, Magda, Dirk, Pieter, Walter en Trees. Zuster Christiane, priester Geert, priester Noël, Dirk Vergote en ikzelf maken ook deel uit van die federale stuurgroep. Omwille van verschillende redenen - gezondheid, fulltime job,… - was niet iedereen in de mogelijkheid mijn vragenlijstje te beantwoorden, met alle respect. Daarom als laatste in de rij, nog één keer deze vragenlijst:

- Wil je je eens voorstellen aan de lezers van de federale kroniek?
Ik ben Ann Dobbelaere, afkomstig uit Izegem als jongste uit een gezin van vier en gehuwd met Chris Mertens, afkomstig uit Rijkevorsel, de Antwerpse Kempen. We leerden elkaar kennen in Leuven, zijn in 1995 gehuwd en we hebben drie kinderen, nu nog even alle drie in het secundair onderwijs. Voor de oudste lonkt het hoger onderwijs, het leven op kot… Dit brengt vast weer een nieuwe dynamiek in het gezin. Onze dochters starten in september in het derde en vijfde jaar.
Ik ben sinds 1994 godsdienstleerkracht in het Sint-Theresia-Instituut - vanaf volgend schooljaar spreken we officieel over RHIZO Campus Oost waar we verschillende richtingen huisvesten: de sportschool, de kappersschool, de esthetiekschool en de school voor mens en samenleving. Ik volgde in de loop van mijn carrière een postgraduaat leerlingenbegeleiding en ik begeleid, naast mijn job als leerkracht, de leerlingen met een leerstoornis.
We wonen op de Pius X-parochie sedert 1999 en de toenmalige pastoor John Dekimpe wist me toen te strikken voor de begeleiding van de vormselcate-chese. Verder zie je me in de kerk ook wel eens als lector of als één van de sopraantjes van het koor BassoAlte en je leest sinds november misschien wel wekelijks deze kroniek…

- Hoe zie je de kerk als gemeenschap evolueren?
Ik vermoed dat de kerk in de betekenis van 'gelovige gemeenschap' en 'rustbaken' zal blijven bestaan. Vermoedelijk anders dan wat we al zo lang gewoon zijn, maar daarom niet minder intens of betekenisvol.
Wij zijn bijvoorbeeld lid van een gezinsgroep in de Kempen en ook daar zie ik kerk gebeuren: aandacht voor elkaar, meeleven, ruimte en tijd creëren voor jezelf, anderen, de Ander. Het geloof samen beleven, vieren, uitzingen.

- Je bent lid van de federale stuurgroep (FS). Waarom?
Als lid van de parochieraad, waar ik de vormselcatechese vertegenwoordig, werd ik door priester Geert gevraagd om ook bij de federale stuurgroep aan te sluiten. Daar bespreken we vaak heel praktische dingen: bv. over de invulling van de liturgische kalender, maar ook het beleid, de visie en richtlijnen van het bisdom komen er ter sprake. Ik vind het fijn om op de hoogte te blijven over én om mee na te denken over de toekomst van de kerk.

- Waarover ben je tevreden als je de werking van de FS bekijkt?
Net als in de parochieraad komen in de federale stuurgroep o.a. de verschillende werkgroepen ter sprake en het is interessant en boeiend om te zien hoe iedereen meewerkt aan een mooie en degelijke federatie. Zo kunnen bepaalde beslissingen soms heel snel genomen worden, ik denk hierbij aan de flyer over de diensten in de Goede Week die even werd voorgesteld, daarna heel snel en degelijk werd ontworpen en werd verdeeld over de ganse federatie. Zo krijgen we het gevoel er voor te gaan en samen Kerk te maken.

- Waarin kunnen we als federatie nog groeien?
Samen verder groeien als kerk, als gelovige gemeenschap waar de liturgie op z'n best is, waar zorg gedragen wordt voor elkaar, waar mensen dienstbaar zijn in grote en kleine dingen.

Met de beste groeten van de priesters, diakens en alle medewerkers.

Gaarne zien

Laat ons WERK MAKEN
van gemeenschap
en van een manier van leven
waar mensen mekaar graag zien.
Waar vriendschap groeit
en wij elkaar een ruimte geven van geborgenheid.

Een warm-menselijke werkplaats,
waar ieder mens ervaren kan:
ik ben graag gezien, zomaar, onvoorwaardelijk.
Waar wij elkaar ontmoeten en onthalen
en eenieders anders zijn aanvaard en gerespecteerd wordt.

Waar verbondenheid sterker is dan het conflict.
Anders dan de koude onverschilligheid
en het kille elk-voor-zich,
willen wij ons laten raken door mensen, dicht en ver.

Tegen de stroming in,
die liefde herleidt tot consumptieartikel en mensen tot genotmiddelen,
zal ons gaarne zien te herkennen zijn aan
tederheid en fijngevoeligheid in ons omgaan met elkaar,
aan diep respect voor wat een mens broos en kwetsbaar maakt.

Ons gaarne zien zal voelbaar zijn en hoorbaar in ons spreken.
Het zal vooral te zien, te meten zijn aan
de tijd die gegeven wordt om' thuis te komen bij elkaar'
met je vreugde en pijn, je twijfels en gebrokenheid,
en aan de trouw in mindere dagen.

Laat ons WERK MAKEN van een gemeenschap
die zichtbaar maakt dat God liefde is.

(bron: www.kobrugge/pastoraal.be)

overzicht kronieken