Denkdag federale stuurgroep

Woensdag 22 augustus. Een stralende augustusnamiddag. Niet bepaald een dag om in vergadering door te brengen. Maar nood breekt wet. Kortrijk-congť ligt achter de rug. Het leven gonst en bonkt weer volop. Alleen scholieren en studenten (zonder tweede zit) breien er nog een verlengstuk aan. EnÖ zij hebben groot gelijk.
De federatie Sint-Amandus is ook weer op de werkkar gesprongen. EnÖ die werkkar trekt zich altijd op gang, in de week na 15 augustus, met een denknamiddag. Traditioneel in het gastvrije huis van de Sint-Michielsbeweging.

Samenstelling

De federale stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de drie samenstellende delen, die de federatie Sint-Amandus vormen: Sint-Elooi, Sint-Pius X en de Sint-Michelsbeweging.
Even namen noemen, even gezichten geven aan deze soms wat ongekende stuurgroep.
Voor Sint-Pius X: Guy Allaert, Pieter Mayeur, Hugo Verhenne, Ann Dobbelaere
Voor Sint-Elooi: Zuster Christiane (van het Onze-Lieve-Vrouw-Hospitaal), Jes Hennion, Walter Deschodt
Voor de Sint-Michielsbeweging: uiteraard priester NoŽl en priester Geert, die moderator is en voorzitter van de Stuurgroep.
Verder nog: de diakens Dirk Deceuninck en Dirk Vergote
Namens het bisdom: Trees Lavens is vanuit het bisdom de vaste begeleider van onze stuurgroep. Zeg maar, de verbindingsvrouw.

Werking

Al de leden van de stuurgroep hebben een erkende opleiding gekregen van twee jaar en zijn officieel aangesteld geworden voor 2 perioden van 4 jaar. De Stuurgroep komt om de drie weken samen. Het takenpakket bestaat grosso modo uit:

Samen gedragen verantwoordelijkheid van de hele federatie en beleid voeren;
Met duidelijk gedelegeerde Ďveldení voor elk stuurlid;
Met zorg voor de lokale entiteiten;
Herderlijke zorg Ė biddend voorgaan Ė vorming en evangelisatie;
Zorgen voor goede organisatie;
Bijhouden jaarplan;
Contacten en overleg verzorgen;
Aandacht: gelijkwaardige aanwezigheid van de drie partners.

Kortom, het algemeen beleid van de federatie waarnemen en op advies van de parochieraden beslissingen nemen inzake de concrete werking van de federatie en haar samenstellende delen.

Vrijwilligers

De federatieraad bestaat dus uit vrijwilligers, die zich engageren voor acht jaar, binnen de geloofsfederatie Sint-Amandus. Een engagement dat niet te onderschatten valt. Vandaar dat voortdurend de vinger op de pols moet worden gehouden om beschikbare mensen te vinden. Daarom zijn wij echt blij dat wij op onze denkdag een nieuwe vrijwilliger hebben kunnen begroeten. Wij stellen ze graag even voor:

Ann Dobbelaere

Ann Dobbelaere woont op de Sint-Pius X-parochie in de Simon Stevinstraat 29 te Kortrijk. Zij is gehuwd met Chris Mertens en is de fiere moeder van Lander (15), Mieke (13) en Lore (11). Beroepshalve is Ann lerares Godsdienst en zorglerares in het secundair onderwijs van de Sint-Theresiaschool te Kortrijk. Ann was en is heel actief binnen de groep die werkt rond de Vormselcatechese op de Sint-Pius X-parochie (zie foto).
Wij zijn heel blij onze dynamische Ann in de stuurgroep te kunnen opnemen en dit is meteen een voorbeeld en een oproep tot mensen uit de federatie, die zich geroepen zouden voelen, om dergelijk engagement binnen onze geloofsgemeenschap op te nemen. Totaal vrijblijvend kan altijd contact opgenomen worden met priester Geert of priester NoŽl of een van de leden van de huidige ploeg.

Wat werd er gedacht op de denknamiddag?
Het was een intense namiddag, waarop op vraag van het bisdom, in het kader van de nieuwe oriŽntaties van de parochies, een overzicht werd gevraagd aan elke federatie en elke parochie, op volgende gebieden:
Verkondiging en catechese, liturgie, diaconie, financies en administratie en beleidsgroepen.
Een twaalfbladig document werd door een kleine werkgroep voorbereid en de stuurgroep stelde het document in zijn definitieve vorm op. Een monnikenwerk, maar als werkinstrument naar de toekomst toe, zeer, zeer interessant, nuttig en efficiŽnt.
Daarnaast werd ook het organigram van de federatie ge-updated. Het organigram is een vademecum van alles wat in de parochies aan activiteiten plaats grijpt en wie daar voor verantwoordelijkheid in draagt.
Het zou te veel in een keer worden, hier nu uitvoerig op in te gaan. Het is de bedoeling, heel regelmatig, deze documenten in Kerk en Leven, stuksgewijs, te publiceren. Jullie zullen dus zeker niet op jullie informatieve honger blijven zitten. Transparantie is ten andere een van onze grote werkpunten.

Einde van de denknamiddag
Een diep beleefde Eucharistieviering in de kerkanimatie van de Sint-Michielsbeweging, vormde het eindpunt van deze denkdag. Tevens het beginpunt van het nieuwe werkjaar 2012-2013, waarvoor vele plannen op de werktafel liggen. Jullie zullen ze zeker nog te horen krijgen.
Een gezellig, sober avondmaal sloot deze augustusavond af. Het was echt goed. Open, eerlijk, constructief, planmatig. Hoopvol.