Hoopvol op weg

U stelde vermoedelijk al vast dat we in onze federatie regelmatig een beroep mogen doen op priesters op rust en u constateerde ook al dat het werk op onze federatie een beetje hertekend en herschikt wordt. We zijn dankbaar voor zo veel bereidwilligheid bij zo veel mensen. Namen noemen durf ik nu niet, uit vrees die ene persoon (personen) te vergeten die in alle stilte ook heel veel werk verricht(en) voor onze parochies, onze federatie.

Het lijkt me echter geen slecht idee jullie in te wijden in de werking van de parochieraden van Pius X en Sint-Elooi.

We hadden op 3 februari 2015 een vergadering van de verenigde parochieraden, waar we inhoud en ontspanning proberen te combineren. Zo luisterden we in het verleden al naar een uiteenzetting over de werking armenzorg Emmanuel en de Kier, we kregen een studieavond met teksten van paus Franciscus en dit jaar werden we ondergedompeld in een oefening over ‘wat verwachten we van de parochie(raden)’ in de toekomst?

Trees Lavens, moderator van de federale stuurgroep begeleidde ons die avond in deze denkoefening.

We werkten rond volgende termen: discover – dream – design – destiny. Wie dacht in een managementscursus te zitten, had het fout. In willekeurig samengestelde groepjes dachten we na over deze verschillende termen.
Bij het eerste luik: ‘discover’ (ontdek) bekeken we wat er reeds leeft en bestaat op onze federatie. Ik denk spontaan aan een degelijke jeugdbeweging, de Pius X-quiz, de viering van het jubileum van priester Noël…
Bij ‘dream’ mochten we dromen, fantaseren over hoe we de parochie in de toekomst zien. We wensen dat we onze kerken kunnen behouden, mogen blijven genieten van degelijke voorgangers, enthousiaste, sterke gemeenschappen… Bij ‘design’ bleven we even stilstaan bij hoe we onze dromen kunnen realiseren. Daarbij kwam enthousiasme en uitstraling aan bod. De ‘destiny’ of ‘bestemming’ bepaalt waar we naartoe willen met onze gemeenschap: sterke elementen behouden, laagdrempelige kerk zijn, een open-deur-secretariaat, sterke communicatie tussen de verenigingen, de buurt…
Na dit inhoudelijke deel mochten we nog even verder gezellig babbelen bij een belegd broodje en een drankje in het Trefpunt.
U merkt het, we blijven dromen en gaan verder hoopvol op weg.