Verenigde parochieraden Federatie Sint-Amandus

Op 28 januari 2014 is de verenigde parochieraad bijeengekomen in de zaal Trefpunt onder Sint-Pius X-kerk voor een ontmoeting tussen de parochieraden van Sint-Elooi en Sint-Pius X en de kerngroep van de Sint-Michielsbeweging.
Meteen werd de toon gezet met een inspirerende tekst van Carlos Desoete over de 'goede voornemens ' van een christen bij de aanvang van het nieuwe jaar.

In het licht van de toenemende armoede en de problematiek daarbij werd er tijdens de vergadering gefocust op twee christelijke initiatieven in Kortrijk m.n. EmmanŰl en De Kier en de specifieke inbreng van de Sint-Michielsbeweging.
Ronny Soenens, vrijwilliger van het eerste uur lichtte De Kier toe. De Kier ontstond in 2006 op vraag van de Dekenij Kortrijk om de acties van diverse instellingen en individuen te co÷rdineren en zich in hoofdzaak te richten op mensen van ons land, onder de motivatie 'Je deur en je hart even op een kiertje zetten' ... en openhouden ook bij terugval! De organisatie steunt op vrijwilligers die zich beschikbaar stellen vanaf de maandag tot en met de zaterdag in de voormiddag (ook toegankelijk als andere diensten gesloten zijn) en de bezoekers ontvangen in het huis van de Kapittelstraat 27 in Kortrijk. Deze vrijwilligers leggen een grote luisterbereidheid aan de dag en ze worden vaak met schrijnende toestanden geconfronteerd die velerlei oorzaken heeft!

Er wordt telkens een dossier opgesteld per individu. De Kier zet zich in concreto in om de administratieve papieren in orde te brengen; contacten te leggen met andere instanties als het O.C.M.W. en het C.A.W. en hen desgevallend te introduceren en te begeleiden bij deze diensten; bemiddelen inzake nachtopvang, huisvesting, voeding, schoolkosten voor gezinnen met kinderen, sporadisch tussenkomen met beperkte leningen. In principe wordt er geen geld gegeven, wel zorgt De Kier voor bv. voedselbonnen in samenspraak met Poverello. De Kier organiseert regelmatig activiteiten om fondsen te verwerven om haar acties verder te kunnen zetten.

In 1993 ontstond de St.-Michielsbeweging en in de haar schoot in 1998 Emmanuel Kortrijk ook ge´nspireerd door het werk van Zuster Emmanuelle (Brussel 1908-Callian/Frankrijk 2008), een Belgisch-Franse zuster, die zich na haar in pensioenstelling in 1971, toewijdde aan de zorg voor de voddenraapsters in Cairo. De specifieke opdracht van het onthaalhuis Emmanuel Kortrijk richt zich naar mensen in nood en bijzonder op de groep van niet-Belgen (wel 15 verscheidene nationaliteiten), mensen die legaal verblijven en ook voor zij die hier 'illegaal' verblijven blijft men een luisterpunt. Emmanuel Kortrijk werd jarenlang met buitengewone inzet en begeestering gerund door diaken Leonard. Zijn taak is momenteel overgenomen door zeven vrijwilligers, die ook telkens met 2 personen de bezoekers ontvangen in de H. Geeststraat 2 te Kortrijk, op donderdag en op zaterdag. Emmanuel zorgt voor voedselpakketten, die zoveel mogelijk aangepast zijn aan de noden van de aanvrager. De organisatie bemiddelt en bezorgt ook voedsel via de voedselbank en enkele warenhuizen. Er worden b.v. ook onderhoudsproducten bezorgd. Ook hier wordt er geen geld rechtstreeks gegeven en men komt ook tussen bij contacten met advocaten, ziekenhuizen, schooldirecties, openbare diensten, en andere instellingen om mensen te helpen. Er worden ook inzamelacties gedaan voor speelgoed en in de Kersttijd zorgt men voor kinderanimatie.

Naast het onthaalhuis is men ook met al vele jaren bezig met begeleiding van kinderen en jongeren in de ruime zin van het woord. Het is telkens de bedoeling om jonge mensen kansen te geven voor de toekomst. Dit is in het bijzonder de doelstelling van de St.-Michielsbeweging. Men kijkt daarbij niet naar nationaliteit, geloofsovertuiging,ů De begeleiders zijn wel allen mensen die zich door het evangelie laten inspireren. In het bijzonder worden in het huis in de H. Geeststraat een aantal jongeren tussen 18-30 jaar opgevangen, en begeleid om hen op het goede spoor te zetten voor hun verdere toekomst.

Deze avond was heel leerrijk en het doet ons allen nadenken. Veel zaken begrijpen we ook niet omdat armoede een zeer ruime problematiek is. De avond werd besloten met een broodje en een drankje om nog wat bij te praten en uit te wisselen. Van harte dank voor het heel zinvolle en leerrijke initiatief!

Paul Vancolen