Verenigde parochieraden Federatie Sint-Amandus

Dinsdag 1 februari 2011 om 19u30. Samenkomst in Trefpunt van de raden van onze federatie: de parochieraden van Sint-Elooi en van Sint-Pius X en de Jongerenkern van de Sint-Michielsbeweging. Precies met zijn dertigen waren wij. Het is de gewoonte binnen onze federatie dat de verscheidene parochieraden tweemaal per jaar samenkomen: in de Nieuwjaarmaand (of net er buiten) en vlak voor de grote vakantie in juni.
Het karakter van deze bijeenkomsten is op de eerste plaats: ONTMOETEND. Mensen, die gelijkaardige overtuigingen en verantwoordelijkheden dragen, samen te brengen om elkaar te bemoedigen en te bevestigen in hun werk, in dienst en naar het woord van Christus Jezus… ook binnen die katholieke kerk, die het op vandaag zo moeilijk heeft om zijn authenticiteit van broosheid, nederigheid, openheid en boodschapbrengend waar te maken.

Samenzijn


Het samenzijn vatte aan met een muzikale bezinning onder leiding van BassoAlte-dirigent Pieter Mayeur. Twee mooie themaliederen: “De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt” en “Kom allemaal samen” drukten sterk uit wat de aanwezigen bezielde: Allen samen dat goddelijk woord pogen waar te maken: “Zie, ik maak alles nieuw”. Het dwarrelde bijna profetisch neer op de hoofden van de aanwezigen in die lage Trefpunt-zaal. Gezang dat weerkaatste tot diep in de openheid en de bereidwilligheid van de parochieverantwoordelijken.
Daarna opende Priester Geert (zie foto) de ontmoeting. Een (laat) Nieuwjaar werd ons enthousiast toegewenst. Daarna kwam Priester Noël aan het bezinnende catechesemoment toe. En… het ging precies over catechese. De catechese van de Weg. Priester Noël begeleidde ons op nieuwe wegen en vormen van catechese. De aanwezigen kregen daarbij een leidraad. En precies de eerste twee delen daarvan: motivatie en zeven kenmerken van nieuwe sporen in de catechese, willen wij jullie niet onthouden. Zij worden hier schematisch voorgesteld maar het is precies de bedoeling van daar regelmatig op terug te keren en elk van die motiverende factoren en nieuwe sporen in de toekomst toe te lichten.
Jullie krijgen hier alvast het uit te werken schema.

Motivatie

Kenmerken van de nieuwe sporen in de catechese

Uiteraard ontstond er een gesprek na die vernieuwende kijk, maar alles was zeker nog niet uitgepraat. Het echte gesprek zal gevoerd worden binnen de verscheidene parochieraden. Jullie horen er nog van.
Na de uiteenzetting van Priester Noël gaf Annelore, vormselcatechete op Sint-Elooi en onderwijzeres in het zesde leerjaar van het Sint-Amandscollege (zie foto) een aantal concrete aanzetten over hoe die NIEUWE CATECHESEWEG kon geactualiseerd worden. Een uitermate interessante en directe aanvulling bij de woorden van Priester Noël.
Daarna werd er verder gekeuveld bij een smakelijk broodje gesneden en gesmeerd door Kristina en Walter Deschodt. Natuurlijk even lekker als naar gewoonte. Noblesse oblige.
Het was een blije avond met woorden, gedachten en gevoelens die ons geloofsgemeenschap in de toekomst zeker zullen ten goede komen.