Federale bedevaart naar Dadizele 2008

terug naar overzicht nieuws

De federatie Sint-Amandus was er duidelijk op 1 mei in Dadizele. Stappers, fietsers, autorijders. Elk had zijn eigen weg en zijn eigen middel gevonden om er te zijn. Een heerlijke lentemorgen, oranje-rode zonnehemel, een religieus-feestelijke stemming, kortom een Maria-dag.
Om acht uur vonden wij elkaar in een plechtige Eucharistieviering. Een samenwerking Sint-Amandusfederatie met de scouts en oud-scouts van Sint-Martinus Ieper, waarbij incognito onze provinciegourverneur Pol Breyne. Het was een stemmige, goede verzorgde Misviering. Het Sint-Elooiskoor onder leiding van Walter Deschodt, zette zijn beste zangbeentje voor met enkele prachtige Marialiederen, die stevig werden meegezongen. Hoe traditioneel die liederen misschien ook moge klinken. Ze blijven ontroeren, blijven verdiepen in een volledig gevulde basieliek als die van Dadizele creŽren zij een eigen sfeer moeilijk te omschrijven valt. Maar die vaak, de diepere dingen in ons treft.
Priester NoŽl benadrukte in zijn homilie de betekenis van de moderne Maria-devotie. Treffende woorden, die een meimaand lang als bezinning kunnen worden meegedragen.Ook onze beide diakens Dirk en Curd begeleidden onze Sint-Amandusbedevaarders mee in die uiterst geslaagde Misviering.
Onmiddellijk na de Heilige Eucharistieviering was er afspraak in het rosarium van Dadizele.Wij baden er, met priester NoŽl als voorganger, de rozenkrans van de Blijde Mysteries. Kon het ook anders op zo een heerlijke, zinvolle dag.
Volgend jaar -2008- vallen 1 mei en het feest van Onze-Lieve-Heer Hemelvaart op dezelfde dag. Er zal dus moeten worden uitgekeken hoe beide feestdagen kunnen worden georganiseerd. Duidelijk is echter dat onze federatiebedevaart op het goede spoor zit. De federatieraad drukt in zijn laatste bijeenkomst de wens, en meteen de wil uit, om de bedevaart nog in de breedte en de diepte uit te bouwen. De aanwezigheid dit jaar was meer dan goed vanuit beide parochies. Nog wat verhoging van de wervingskracht, federaal nog een tandje bijsteken en deze jaarlijkse 1 Mei-bedevaart naar Dadizele kan een klassiek hoogtepunt worden in onze federale werking. Er steekt duidelijk lente- en meimuziek in. Tot volgende meimaand dan.