Diocesane bedevaart naar Banneux - 24 augustus 2008

Het was nog vrij vroeg in de ochtend van 24 augustus toen we met een zestal bedevaarders aan de St.-Elooiskerk verzamelden. Behalve enkele verdwaalde KVK supporters was er nog geen levende ziel aan onze kerk te bespeuren. Er werd nog gestopt aan de kerk van St.-Pius X waar nog een zes tal mensen van onze federatie opstapten en ook aan de kerk te Kuurne en te Harelbeke en daarna gingen we de snelweg op richting Banneux!
Op de bus werd de rozenkrans ter hand genomen om tot OLV te bidden, een aandoenlijk gebeuren waar je enkel maar stil van wordt en dankbaar voor kunt zijn! Na een zeer aangename busreis kwamen we rond 9.45u. aan te Banneux, eerst nog een kopje koffie en daarna zochten we al vlug onze plaats op in de kerk van het domein, om er de Eucharistie te vieren samen met de meer dan 1000 andere bedevaarders.

Ze kwamen uit alle hoeken van ons bisdom, ons land en tevens ook heel wat van over de grens, om daar te Banneux “Maria der Armen” te komen vereren! Onze bisschop Mgr. Roger Vangheluwe ging in deze viering voor en sprak in de homilie over de verschijningen van OLV te Banneux en de verbondenheid tussen Banneux en ons bisdom. Reeds 65 jaar lang wordt door ons Bisdom de olie voor de Godslampen en de kaarsen voor de vieringen aan dit bedevaartsoord geschonken!

De offerstoet van de kaarsen en het zegenen van de zieken waren de twee momenten tijdens de dienst waar ik persoonlijk zeer diep door getroffen werd! Na deze viering ging elk een hapje eten en in de namiddag waren er tal van mogelijkheden. Er was een begeleide kruisweg, er was een diavoorstelling over de verschijningen en er was een zeer indrukwekende evocatie. Je kon er natuurlijk ook gewoon wat de stilte opzoeken om er te bidden en bij OLV tot rust te komen. Wij hebben de evocatie bijgewoond, muziek en poëzie, gebed en zang zorgden samen voor een nooit te vergeten gebeuren. Nadien zijn we de stilte ingetrokken om de intenties die ons werden toevertrouwd bij Maria te brengen.

Stipt 17.00 u. vertrok de bus vol met tevreden mensen die te Banneux waarlijk een dag beleefden om nooit meer te vergeten!

Diaken Curd Fieux