Afscheid van diaken Curd

Afgelopen weken hebben we heel mooie momenten beleefd rond Kerst en Nieuwjaar. Het zijn dankbare hoogtepunten in het leven van iedere geloofsgemeenschap. Uitvoerig heb je daarover kunnen lezen in de plaatselijke edities van de parochies en van de Sint-Michielsbeweging.

We hebben ook rond de jaarwisseling 2009-2010 afscheid genomen van iemand van die op onze federatie een gekend gezicht is. Diaken Curd Fieux werd in de tijd rond Kerst in de hoogmissen van elke parochie uitdrukkelijk bedankt voor zijn inzet voor de gemeenschap.

Diaken Curd is verhuisd naar Rollegem. Hij is een rasechte Overleienaar, hier geboren en getogen. Hij is de man van Rita en heeft drie kinderen, Sofie, Mieke en Sara. Begin 2005 werd Curd diaken gewijd op de federatie. Door de verhuis naar Rollegem krijgt Curd als diaken een deeltijds andere benoeming. Hij blijft in de Sint-Michielsbeweging hetzelfde werk doen dat hij tot nu toe heeft gedaan.

Zijn taak op onze federatie Sint-Amandus is dus afgelopen door zijn verhuis en wordt een taak binnen de federatie Kortrijk Zuid. Deze federatie omvat de parochies Rollegem, Bellegem, Marke en Aalbeke.

In naam van alle mensen op de federatie, in het bijzonder vanuit de federale stuurgroep, willen we Curd bedanken dat hij samen met zijn gezin getuigt van geloof en een hulp was voor zeer vele mensen. Met een bijzondere liefde - zoals ook de unieke opdracht is van een diaken - voor de mensen die het moeilijk hebben, met een hart voor wie in nood is.

We danken Curd ook om het geloofsleven van de mensen te delen tijdens zijn opdracht hier en ook dat hij hen bij Jezus Christus wil brengen. Vanuit de kracht van zijn gezin heeft dit geloofsgetuigenis een blijvende waarde en ook een eigen accent. Daarnaast willen we Curd ook bedanken voor zijn collegialiteit met de priesters en de diakens waarmee hij hier heeft samengewerkt.

Voor vele mensen van de federatie is dit zeker geen vaarwel, we zullen elkaar nog ontmoeten en dankbaar zijn om een woordje te wisselen. We wensen hem een blijvende voldoening bij zijn werk in de Sint-Michielsbeweging en ook een goede werksfeer in zijn nieuwe woon- en werkomgeving. Mag God zijn werk als diaken en zijn gezin blijvend zegenen.