Met de misdienaars op stap


Wist je dat er op de federatie St.-Amandus 46 vlijtige, enthousiaste, jeugdige misdienaars zijn, die elke zondag paraat staan om de eucharistieviering mee te helpen verzorgen? Dat de oudste misdienaars heel goed zorgen voor de nieuwe misdienaars en hen helpen met heel veel liefde? Maar dat hebben jullie alvast al gezien tijdens de vieringen zelf. Uit dank werden ze door de parochies getrakteerd op een activiteit georganiseerd door het bisdom. Die vond plaats op 27 april in Koekelare. Gelukkig konden we alweer eens rekenen op de vele lieve en bereidwillige ouders die de toffe bende begeleidden naar daar.
We hopen dat onze groep nog een beetje zal uitgroeien met twaalfjarigen die dit jaar hun vormsel hebben gedaan. Op Sint-Pius X zijn er alvast drie die het engagement hebben opgenomen.
We zien al uit naar een volgende groepsactiviteit enkel met de acolieten van de federatie. Vermoedelijk zal die doorgaan ergens begin van de grote vakantie. Jullie horen nog van ons!
Dank voor jullie trouwe inzet.
Hierbij enkele sfeerbeelden.