Federale activiteit met de misdienaars

Op 30 december 2010 organiseerden we met de parochies St.-Pius X en St.-Elooi en de St.-Michielsbeweging, die samen de federatie St.-Amandus vormen, een gezamenlijke activiteit. We kwamen samen aan de kerk waar we de mis dienen. Daarna gingen we naar de jongerenbar van de Sint-Michielsbeweging.

Na wat gezellig keuvelen en spelletjes spelen, nestelden we ons allemaal in de zetels. Toen de namenronde erop zat was het tijd voor de nu al legendarische quiz. Er werden 3 groepen gevormd zodat in elke groep vertegenwoordigers van de verschillende kerken aanwezig waren.

Aan de hand van een aantal voorwerpen en sketches werd onze kennis getest van enkele typische gebruiken, voorwerpen en handelswijzen van een misdienaar. Het werd bij momenten erg grappig! De competitie zat er goed in, hoewel er toch soms twijfels waren over de manier waarop sommige groepen aan hun antwoord kwamen... De stand eindigde heel vredig: alle ploegen hadden evenveel punten! Wat een fantastische misdienaars toch op onze federatie!!!

Na alle gekheid om te starten was het tijd voor het serieuzere werk. We namen het kerstevangelie even onder de loep. Iemand las het evangelie voor. Toen was er even de tijd om na te denken welk woord of welke zin ons nu getroffen had. We lieten iedereen zijn woord of zin even luidop herhalen. Iemand anders las opnieuw de tekst voor, terug kregen we enkele minuutjes denktijd, om na te gaan waarom we nu net die zin of dat woord hadden gekozen. Daarna werden alle zinnen en woorden overlopen. Het was soms erg verrassend om te zien dat één zin of woord op zoveel manieren geïnterpreteerd werd, hoe God anders spreekt tot elk van ons. Het was bij momenten een ware verrijking!

Na dit inhoudelijk deel was het tijd om de verrassing te onthullen. Nog steeds wist niemand waar de activiteit nu verder zou doorgaan. We vertrokken richting de Grote Markt, er werd al wat geraden maar nog niemand die iets vermoedde. Ook toen we door de winkelstraat liepen nog steeds geen idee dat juist was. Eens we aankwamen in “De hond in 't kegelspel”, werden er wenkbrauwen gefronst. Na wat uitleg werd duidelijk wat van ons verwacht werd: Spelen! De “hond in ’t kegelspel” is een soort café uitgebaat door volwassenen met een mentale handicap, waar enorm veel volksspelen in een designjasje gestoken werden. Voor elk wat wils! Het was mooi om te zien hoe de verschillende misdienaars met elkaar verbroederden. Na wat aftasten waren er met tijd geen drempels meer tussen oud en jong, tussen misdienaars van verschillende parochies...

Na iets meer dan een uur spelen begonnen enkelen toch honger te krijgen en keerden we terug naar St.-Michiel. Daar wachtten Jes en Andy ons op met heerlijke hotdogs! Aanvallen!! Toen we allemaal ons buikje rond gegeten hadden, was het tijd om afscheid te nemen van elkaar. Er werd kwistig met knuffels en zoentjes gegooid. Het was een activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is!! Het groepsgevoel kan er enkel nog meer van groeien! Wat een zalige middag!!

Nele Vanhoutte